Brenmiller Energi vil bygge et avansert 10 megwatt solenergi kraftverk i Dimona. Selskapet ble stiftet for tre år siden av tidligere Solel administrerende direktør Avi Brenmiller. Prosjektet, det første av sitt slag i verden, som også vil være i stand til å levere strøm i løpet av natten, vil koste rundt 300 millioner shekel, skriver Globes. Kraftverket vil være basert på innovativ lagringsteknologi utviklet av selskapet i løpet av de siste tre årene og vil gi energi 20 timer i døgnet. PÅ årlig basis vil kraftverket produsere firedobbelt eller mer strøm sammenliknet med andre solergikraftverk. "Solenergikraftverk som integrerer lagring og er støttet opp av biomasse er den beste løsningen for å produsere elektrisitet i Israel. Biomasse alene kan ikke oppfylles etterspørsel etter elektrisitet, men kombineres det med solenergi og lagring representerer det det billigste og reneste alternativet," sier Brenmiller Energys administrerende direktør Avi Brenmiller.. Avi Brenmiller presenterer sitt firma

SolenergiBrenmiller Energi vil bygge et avansert 10 megwatt solenergi kraftverk i Dimona. Selskapet ble stiftet for tre år siden av tidligere Solel administrerende direktør Avi Brenmiller. Prosjektet, det første av sitt slag i verden, som også vil være i stand til å levere strøm i løpet av natten, vil koste rundt 300 millioner shekel, skriver Globes.

Kraftverket vil være basert på innovativ lagringsteknologi utviklet av selskapet i løpet av de siste tre årene og vil gi energi 20 timer i døgnet. PÅ årlig basis vil kraftverket produsere firedobbelt eller mer strøm sammenliknet med andre solergikraftverk.

“Solenergikraftverk som integrerer lagring og er støttet opp av biomasse er den beste løsningen for å produsere elektrisitet i Israel. Biomasse alene kan ikke oppfylles etterspørsel etter elektrisitet, men kombineres det med solenergi og lagring representerer det det billigste og reneste alternativet,” sier Brenmiller Energys administrerende direktør Avi Brenmiller..

Avi Brenmiller presenterer sitt firma