En studie utført av forskere ved Technion Israel Institute of Technology viser at vektøkningen som ofte følger når du slutter å røyke ikke bare skyldes at appetitten øker og du føler behov for å ha noe i munnen. Den skyldes også at du får mere muskler, og dermed blir fysisk sterkere. Forskerne mener at de fleste som slutter å røyke vil bli rundt 20 prosent sterkere. Forskerne har ifølge teknologimagasinet NoCamels fulgt 41 røykere i Israel som la vekk røyken. De gikk i gjennomsnitt opp 5 kilo i vekt. 26 prosent av vektøkningen skyldtes større muskler. Årsaken er ifølge forskerne at at røyking bidrar til kolmoxid i kroppen, noe som forhindrer musklene fra å få tilstrekkelig mye syre. Forskerne testet kroppssammensetning og muskelstyrke i 41 storrøykere som røykte minst 15 sigaretter om dagen. Deres inntak og fysisk aktivitet ble estimert ved hjelp av spørreskjemaer for å sikre at de ikke påvirket resultatene. Forskerne begynte å spore denne gruppen umiddelbart etter at de sluttet og deretter igjen et år senere. Om lag en fjerdedel av deltakerne var i stand til å holde seg røykfri gjennom hele året. Kroppens sammensetningen for hver deltaker ble målt ved hjelp av to ulike skannere, noe som åpner for en rask, trygg og behagelig måte å vurdere nedbrytingen av deres fett, muskler og bein på. Resultatene ble deretter brukt for å bestemme total fettprosent, og endringer i regional kroppssammensetning. Muskelstyrken ble ytterligere evaluert ved å sammenligne brystpress, beinpress, og håndtakytelse før og etter studiet.

RøykesluttEn studie utført av forskere ved Technion Israel Institute of Technology viser at vektøkningen som ofte følger når du slutter å røyke ikke bare skyldes at appetitten øker og du føler behov for å ha noe i munnen. Den skyldes også at du får mere muskler, og dermed blir fysisk sterkere. Forskerne mener at de fleste som slutter å røyke vil bli rundt 20 prosent sterkere.

Forskerne har ifølge teknologimagasinet NoCamels fulgt 41 røykere i Israel som la vekk røyken. De gikk i gjennomsnitt opp 5 kilo i vekt. 26 prosent av vektøkningen skyldtes større muskler. Årsaken er ifølge forskerne at at røyking bidrar til kolmoxid i kroppen, noe som forhindrer musklene fra å få tilstrekkelig mye syre.

Forskerne testet kroppssammensetning og muskelstyrke i 41 storrøykere som røykte minst 15 sigaretter om dagen. Deres inntak og fysisk aktivitet ble estimert ved hjelp av spørreskjemaer for å sikre at de ikke påvirket resultatene. Forskerne begynte å spore denne gruppen umiddelbart etter at de sluttet og deretter igjen et år senere. Om lag en fjerdedel av deltakerne var i stand til å holde seg røykfri gjennom hele året.

Kroppens sammensetningen for hver deltaker ble målt ved hjelp av to ulike skannere, noe som åpner for en rask, trygg og behagelig måte å vurdere nedbrytingen av deres fett, muskler og bein på. Resultatene ble deretter brukt for å bestemme total fettprosent, og endringer i regional kroppssammensetning. Muskelstyrken ble ytterligere evaluert ved å sammenligne brystpress, beinpress, og håndtakytelse før og etter studiet.