En gruppe private kunder i Egypt har blitt enige om å kjøpe naturgass fra Israels offshore Tamar-felt for minst 1,2 milliarder dollar. Gassen skal leveres via en gammel rørledning bygget for å sende gass til Israel. Tamar-partnere sa onsdag at de undertegnet en syv-års avtale med Dolphinus Holdings, et firma som representerer frivillige, industrielle og kommersielle forbrukere i Egypt. Det skal leveres minimum 5 milliarder kubikkmeter (bcm) gass de tre første årene. En energikilde i Israel, derimot, sier til Ynet News at det totale eksportbeløpret i avtalen kan være mer enn tre ganger høyere, avhengig av etterspørselen i Egypt, som står overfor en energikrise. Forsyningene vil passere gjennom en undersjøisk rørledning konstruert for nesten et tiår siden av East Mediterranean Gas (EMG), selskapet som hadde ansvaret for en nå oppsagt egyptisk-israelske naturgass-avtale. Egypt solgte gass til Israel i en 20-års avtale, men avtalen kollapset i 2012 etter måneder med angrep på rørledningen fra militante egyptiske islamister på Sinai-halvøya. Den har siden vært ute av drift og EMG har saksøkt regjeringen i Egypt for skadene. Nyere offshorefunn på Tamar, med anslått 280 milliarder kubikkmeter gass, og Leviathan, som er mer enn dobbelt så stor, har gjort det tidligere importavhengige Israel til en potensiell energieksportør, skriver Ynet News. Lederen av Delek Drilling, Yossi Abu, sier avtalen viser at Israel kan være "et energianker for landene i regionen", og at denne eksportavtalen sammen med andre avtaler som er under forhandlinger er i ferd med å endre Israels geopolitiske status radikalt.

olje_Israel-150x150En gruppe private kunder i Egypt har blitt enige om å kjøpe naturgass fra Israels offshore Tamar-felt for minst 1,2 milliarder dollar. Gassen skal leveres via en gammel rørledning bygget for å sende gass til Israel. Tamar-partnere sa onsdag at de undertegnet en syv-års avtale med Dolphinus Holdings, et firma som representerer frivillige, industrielle og kommersielle forbrukere i Egypt.

Det skal leveres minimum 5 milliarder kubikkmeter (bcm) gass de tre første årene. En energikilde i Israel, derimot, sier til Ynet News at det totale eksportbeløpret i avtalen kan være mer enn tre ganger høyere, avhengig av etterspørselen i Egypt, som står overfor en energikrise.

Forsyningene vil passere gjennom en undersjøisk rørledning konstruert for nesten et tiår siden av East Mediterranean Gas (EMG), selskapet som hadde ansvaret for en nå oppsagt egyptisk-israelske naturgass-avtale. Egypt solgte gass til Israel i en 20-års avtale, men avtalen kollapset i 2012 etter måneder med angrep på rørledningen fra militante egyptiske islamister på Sinai-halvøya. Den har siden vært ute av drift og EMG har saksøkt regjeringen i Egypt for skadene.

Nyere offshorefunn på Tamar, med anslått 280 milliarder kubikkmeter gass, og Leviathan, som er mer enn dobbelt så stor, har gjort det tidligere importavhengige Israel til en potensiell energieksportør, skriver Ynet News.

Lederen av Delek Drilling, Yossi Abu, sier avtalen viser at Israel kan være “et energianker for landene i regionen”, og at denne eksportavtalen sammen med andre avtaler som er under forhandlinger er i ferd med å endre Israels geopolitiske status radikalt.