En delegasjon av Technion professorer og forelesere har nylig kommet tilbake fra en konferanse om innovasjon og kreativ handling i utdanning, holdt i Shenzhen, Kina. 700 realfagslærere og rektorer fra Guangdong-provinsen deltok på konferansen over temaet vitenskap og teknologi-innovasjoner i utdanning, skriver Technion – Israel Institute of Technology på universitetets hjemmeside. Prof. Orit Hazan, leder av Technion Department of Education in Science and Technology, holdt åpningsforedrag på konferansen om temaet "Innovasjon i vitenskap- og teknologiundervisning i Israel." I sitt foredrag understreket hun behovet for å oppmuntre annerledes prosesser og endringer for å fremme innovasjon generelt, samt hvordan samarbeidet mellom utdanning, akademia, industri og offentlig sektor kan fremme innovasjon innen vitenskap- og teknologiutdanning. I tillegg ledet forelesere og studenter fra Technion Department of Education in Science and Technology workshops for rektorer i en rekke emner: matematikk, fysikk, kjemi og informatikk. Seminarene ble holdt som en del av virksomheten i Technion International i Kina, i samarbeid med undervisningsavdeling i Guangdong-provinsen og Shenzhen Municipal Education Bureau. "Byen Shenzhen er en twin-by til Haifa", sier professor Paul Feigin, visepresident for strategiske prosjekter ved Technion, som var en av arrangørene av konferansen. "Formålet med konferansen var å fremme Technion og dens vitenskapelige prestasjoner til naturfaglærere som underviser i byens skoler, slik at de ville anbefale instituttet til sine elever." I midten av januar møtte flere representanter fra Technions ledelse, inkludert universitetets president, Prof. Peretz Lavie, ledere fra Peking University (rangert blant de beste universitetene i fastlands-Kina) for å diskutere fremtidig samarbeid på områder som innovasjon, miljøteknikk, kjemi og andre områder. De besøkte også Renmin University of China - en av de mest prestisjefylte videregående skoler i Beijing. Prof. Shechtman foreleste foran 600 elever her. Besøket til Kina hadde som mål å utdype og styrke Technion sine bånd i Kina.

TechnionEn delegasjon av Technion professorer og forelesere har nylig kommet tilbake fra en konferanse om innovasjon og kreativ handling i utdanning, holdt i Shenzhen, Kina. 700 realfagslærere og rektorer fra Guangdong-provinsen deltok på konferansen over temaet vitenskap og teknologi-innovasjoner i utdanning, skriver Technion – Israel Institute of Technology på universitetets hjemmeside.

Prof. Orit Hazan, leder av Technion Department of Education in Science and Technology, holdt åpningsforedrag på konferansen om temaet “Innovasjon i vitenskap- og teknologiundervisning i Israel.” I sitt foredrag understreket hun behovet for å oppmuntre annerledes prosesser og endringer for å fremme innovasjon generelt, samt hvordan samarbeidet mellom utdanning, akademia, industri og offentlig sektor kan fremme innovasjon innen vitenskap- og teknologiutdanning.

I tillegg ledet forelesere og studenter fra Technion Department of Education in Science and Technology workshops for rektorer i en rekke emner: matematikk, fysikk, kjemi og informatikk.

Seminarene ble holdt som en del av virksomheten i Technion International i Kina, i samarbeid med undervisningsavdeling i Guangdong-provinsen og Shenzhen Municipal Education Bureau.

“Byen Shenzhen er en twin-by til Haifa”, sier professor Paul Feigin, visepresident for strategiske prosjekter ved Technion, som var en av arrangørene av konferansen. “Formålet med konferansen var å fremme Technion og dens vitenskapelige prestasjoner til naturfaglærere som underviser i byens skoler, slik at de ville anbefale instituttet til sine elever.”

I midten av januar møtte flere representanter fra Technions ledelse, inkludert universitetets president, Prof. Peretz Lavie, ledere fra Peking University (rangert blant de beste universitetene i fastlands-Kina) for å diskutere fremtidig samarbeid på områder som innovasjon, miljøteknikk, kjemi og andre områder. De besøkte også Renmin University of China – en av de mest prestisjefylte videregående skoler i Beijing. Prof. Shechtman foreleste foran 600 elever her. Besøket til Kina hadde som mål å utdype og styrke Technion sine bånd i Kina.