Etter de siste antisemittiske aktivitetene og terrorhendelsene rettet mot det jødiske samfunnet i Europa, bestemte Rabbinical Center of Europe (RCE) og the European Jewish Association seg for å trene i grunnleggende selvforsvar og beredskap. Under deres årlige konferanse i Praha ble den israelske redningsorganisasjonen Zaka, sammen med United Hatzalah, bedt om å lede kurset. Dermed ble nærmere hundre rabbinere trent opp i å forsvare seg (bilde). De ble undervist i det grunnleggende i både selvforsvar og beredskap og førstehjelp i tilfelle et terrorangrep, forteller Zakas leder Yehuda Meshi-Zahav. Unfder kurset ble det også presentert en ny app, "Saving Lives", som  Rabbinical Center of Europe (RCE) og the European Jewish Association har utviklet i samarbeid med Zaka og Israelife-United Hatzalah. Under en praktiusk øvelse fikk rabbinerne et nødanrop på app. Mottatt informasjon inkluderte den nøyaktige plasseringen av hendelsen, hvor en væpnet inntrenger kommer inn i synagogen. Kurslederne lærte rabbinere hvordan man best kan forsvare seg selv for å nøytralisere terroristen og for å gi akutt førstehjelp til ofrene. En delegasjon fra Zaka deltok med hjelp både i Paris og København i kjølvannet av terrorangrepene mot de lokale jødiske samfunnene der - og er fortsatt klar til å reise til hvilket som helst sted i verden hvor organisasjonens spesialiserte tjenester er nødvendig, forteller Yehuda Meshi-Zahav. Zaka-Magen, en del av Zaka International Rescue Unit, jobber spesielt med jødiske samfunn rundt om i verden, og tilbyr hjelp, opplæring og konsultasjon om forhold knyttet til sikkerhet og trygghet.

RabbinerEtter de siste antisemittiske aktivitetene og terrorhendelsene rettet mot det jødiske samfunnet i Europa, bestemte Rabbinical Center of Europe (RCE) og the European Jewish Association seg for å trene i grunnleggende selvforsvar og beredskap. Under deres årlige konferanse i Praha ble den israelske redningsorganisasjonen Zaka, sammen med United Hatzalah, bedt om å lede kurset. Dermed ble nærmere hundre rabbinere trent opp i å forsvare seg (bilde).

De ble undervist i det grunnleggende i både selvforsvar og beredskap og førstehjelp i tilfelle et terrorangrep, forteller Zakas leder Yehuda Meshi-Zahav. Unfder kurset ble det også presentert en ny app, “Saving Lives”, som  Rabbinical Center of Europe (RCE) og the European Jewish Association har utviklet i samarbeid med Zaka og Israelife-United Hatzalah.

Under en praktiusk øvelse fikk rabbinerne et nødanrop på app. Mottatt informasjon inkluderte den nøyaktige plasseringen av hendelsen, hvor en væpnet inntrenger kommer inn i synagogen. Kurslederne lærte rabbinere hvordan man best kan forsvare seg selv for å nøytralisere terroristen og for å gi akutt førstehjelp til ofrene.

En delegasjon fra Zaka deltok med hjelp både i Paris og København i kjølvannet av terrorangrepene mot de lokale jødiske samfunnene der – og er fortsatt klar til å reise til hvilket som helst sted i verden hvor organisasjonens spesialiserte tjenester er nødvendig, forteller Yehuda Meshi-Zahav. Zaka-Magen, en del av Zaka International Rescue Unit, jobber spesielt med jødiske samfunn rundt om i verden, og tilbyr hjelp, opplæring og konsultasjon om forhold knyttet til sikkerhet og trygghet.