De stimuleringstiltakene som den israelske regjeringen satt inn for å rette opp problemene for ulike næringer etter Gazakrigen i fjor sommer ser ut til å ha virket. Den siste rapporten fra det israelske statistiske sentralbyrået viser ar den israelske økonomien vokste med 2,6 prosent i andre halvdel av 2014, sammenlignet med 2,7 prosent i første halvår og 3,4 prosent i andre halvdel av 2013. Veksten var vesentlig større i siste kvartal av året, enn i det tredje kvartalet under og like etter Gazakonflikten. I tredje kvartal i fjor var veksten i det islraelske bruttonasjonalproduktet kun 0,6 prosent, men steg til hele 7,2 prosent i de siste tre månedene av fjoråret. Det statistiske sentralbyrået sier at de gunstige dataene støtter anslaget om at den lokale økonomien vil vokse med 3 prosent i 2015. "Den overraskende veksten i fjerde kvartal representerer ikke nødvendigvis et løft til økonomisk ytelse," men mest sannsynlig representerer den det faktum at avslutningen av av Gazakonflikten ble etterfulgt av akselerert, kompenserende økonomisk aktivitet", sier Alex Zabezhinsky, sjeføkonom i Tel Aviv-baserte Meitav Dash Investment House til Israel Hayom. Økningen i BNP i andre halvdel av 2014 reflekterer en stigning med 7,9% i utgifter på offentlig forbruk, 5,4% i utgifter til privat forbruk, og 0,6% i eksporten av varer og tjenester, mens investeringer i varige driftsmidler gikk ned 1,9%, skriver næringslivsavisen Globes.

vekst2De stimuleringstiltakene som den israelske regjeringen satt inn for å rette opp problemene for ulike næringer etter Gazakrigen i fjor sommer ser ut til å ha virket. Den siste rapporten fra det israelske statistiske sentralbyrået viser ar den israelske økonomien vokste med 2,6 prosent i andre halvdel av 2014, sammenlignet med 2,7 prosent i første halvår og 3,4 prosent i andre halvdel av 2013.

Veksten var vesentlig større i siste kvartal av året, enn i det tredje kvartalet under og like etter Gazakonflikten. I tredje kvartal i fjor var veksten i det islraelske bruttonasjonalproduktet kun 0,6 prosent, men steg til hele 7,2 prosent i de siste tre månedene av fjoråret. Det statistiske sentralbyrået sier at de gunstige dataene støtter anslaget om at den lokale økonomien vil vokse med 3 prosent i 2015.

“Den overraskende veksten i fjerde kvartal representerer ikke nødvendigvis et løft til økonomisk ytelse,” men mest sannsynlig representerer den det faktum at avslutningen av av Gazakonflikten ble etterfulgt av akselerert, kompenserende økonomisk aktivitet”, sier Alex Zabezhinsky, sjeføkonom i Tel Aviv-baserte Meitav Dash Investment House til Israel Hayom.

Økningen i BNP i andre halvdel av 2014 reflekterer en stigning med 7,9% i utgifter på offentlig forbruk, 5,4% i utgifter til privat forbruk, og 0,6% i eksporten av varer og tjenester, mens investeringer i varige driftsmidler gikk ned 1,9%, skriver næringslivsavisen Globes.