MEDinISRAEL er navnet på den store medisinmessen "The 3rd Medical Devices & Hospital IT International Conference" som arrangeres i Israel 23. til 26. mars. Flere internasjonale eksperter vil forelese, og utstillinger dekker flere emner som absolutt er relevante også for det norske helsevesenet, . Blant temaene på konferansen og utstillingen er diabetes og andre kroniske sykdommer, IT-satsinger i helseforetak, datalagring og sikkerhet, ortopedi og nevrologisk rehabilitering, forskningsutstyr og laboratorier, og innkjøps- og infrastruktureffektivitet på sykehus. Bare for å nevne noen. Alle detaljene om konferansen kan du finne her.

sykehus2MEDinISRAEL er navnet på den store medisinmessen “The 3rd Medical Devices & Hospital IT International Conference” som arrangeres i Israel 23. til 26. mars. Flere internasjonale eksperter vil forelese, og utstillinger dekker flere emner som absolutt er relevante også for det norske helsevesenet, .

Blant temaene på konferansen og utstillingen er diabetes og andre kroniske sykdommer, IT-satsinger i helseforetak, datalagring og sikkerhet, ortopedi og nevrologisk rehabilitering, forskningsutstyr og laboratorier, og innkjøps- og infrastruktureffektivitet på sykehus. Bare for å nevne noen.

Alle detaljene om konferansen kan du finne her.