World Jewish Congress og Knesset Christian Allies Caucus har tildelt den tidligere lederen for Norgesavdelingen til Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem Leif Wellerop (Foto: ICEJ/Tom Sigurdsen) deres høyeste utmerkelse. Life Achievements Award blir gitt til enkeltpersoner som på en særskilt måte har stått opp for Israel og det jødiske folk. Overrekkelsen finner sted på Waldorf Astoria Hotell i Jerusalem i dag. Leif Wellerop har sammen med sin kone Gunvor reist ned til Jerusalem for personlig å motta denne æresbevisningen, skriver Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem (ICEJ) i en pressemelding. Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem (ICEJ) ble stiftet i 1980 som en protest mot at de fleste land har sine ambassader i Israel i Tel Aviv, til tross for at Jerusalem er Israels hovedstad. Organisasjonen har avdelinger i mange land, deribant i Norge, der Leif Wellerop i mange år var leder og drivkraft. Under den kristne feiringen av Løvhyttefesten høsten 2014 ble han tildelt ICEJs høyeste æresbemerkning, Nehemjaprisen. Denne fikk han for sin livslange kamp og støtte til Israel og jøder over hele verden, Nå har han fått flere æresbevisninger. Etter å ha vært med på etableringen av ICEJ i 1980 reiste Wellerop hjem til Norge og startet en egen nasjonal avdeling av organisasjonen, ICEJ Norge. Denne ledet han i 34 år, frem til Dag Øyvind Juliussen tok over som nasjonal leder 1. juni 2014. Igjennom utallige debatter, artikler, møter og andre offentlige arrangement, har Wellerop utvist en trofast støtte og omsorg for det jødiske folket og for deres nasjon, det jødiske hjemlandet, Israel, heter det i pressemeldingen. Her kan du se hvilket arbeid Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem utfører.  

Lars_WellerupWorld Jewish Congress og Knesset Christian Allies Caucus har tildelt den tidligere lederen for Norgesavdelingen til Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem Leif Wellerop (Foto: ICEJ/Tom Sigurdsen) deres høyeste utmerkelse. Life Achievements Award blir gitt til enkeltpersoner som på en særskilt måte har stått opp for Israel og det jødiske folk. Overrekkelsen finner sted på Waldorf Astoria Hotell i Jerusalem i dag.

Leif Wellerop har sammen med sin kone Gunvor reist ned til Jerusalem for personlig å motta denne æresbevisningen, skriver Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem (ICEJ) i en pressemelding.

Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem (ICEJ) ble stiftet i 1980 som en protest mot at de fleste land har sine ambassader i Israel i Tel Aviv, til tross for at Jerusalem er Israels hovedstad. Organisasjonen har avdelinger i mange land, deribant i Norge, der Leif Wellerop i mange år var leder og drivkraft. Under den kristne feiringen av Løvhyttefesten høsten 2014 ble han tildelt ICEJs høyeste æresbemerkning, Nehemjaprisen.

Denne fikk han for sin livslange kamp og støtte til Israel og jøder over hele verden, Nå har han fått flere æresbevisninger.

Etter å ha vært med på etableringen av ICEJ i 1980 reiste Wellerop hjem til Norge og startet en egen nasjonal avdeling av organisasjonen, ICEJ Norge. Denne ledet han i 34 år, frem til Dag Øyvind Juliussen tok over som nasjonal leder 1. juni 2014. Igjennom utallige debatter, artikler, møter og andre offentlige arrangement, har Wellerop utvist en trofast støtte og omsorg for det jødiske folket og for deres nasjon, det jødiske hjemlandet, Israel, heter det i pressemeldingen.

Her kan du se hvilket arbeid Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem utfører.