I kjølvannet av den tragiske terrorangrepet fredag på kosher supermarked i Paris der fire franske jøder ble myrdet, har den israelske organisasjonen Zaka Rescue and Recovery Organisation sendt et team av frivillige fra Israel for å lede arbeidet med å rydde terrorscene i henhold til jødisk lov. Teamet fra Israel, som består av lederen for Zaka International Rescue Unit Mati Goldstein og veteran Zaka-frivillig Dano Monkotovitz, ankom Paris søndag kveld. Goldstein og Monkotovitz vil lede arbeidet med å rydde området og arbeide sammen med franske frivillige fra Zaka International Rescue Unit, lokale utrykningsstyrker og jødiske organisasjoner. I tillegg til å sikre at alle menneskelige levninger og sølt blod er fjernet fra området, vil de Zaka frivillige også bistå det lokale jødiske begravelsesbyrået i transport av lik og begravelse i Israel. De franske frivillige er alle uteksaminert fra kurs ledet av israelske Zaka-personell, heter det i en pressemelding fra organisasjonen. Goldstein og Monkotovitz har mange års erfaring i å håndtere slike hendelser rundt om i verden, inkludert blant annet terroren i Mumbai Chabad House and Toulouse og naturkatastrofer som Haiti og Japan. Zaka International Rescue Unit ble anerkjent i 2005 av FN som en internasjonal humanitær frivillig organisasjon.

Paris_terrorI kjølvannet av den tragiske terrorangrepet fredag på kosher supermarked i Paris der fire franske jøder ble myrdet, har den israelske organisasjonen Zaka Rescue and Recovery Organisation sendt et team av frivillige fra Israel for å lede arbeidet med å rydde terrorscene i henhold til jødisk lov.

Teamet fra Israel, som består av lederen for Zaka International Rescue Unit Mati Goldstein og veteran Zaka-frivillig Dano Monkotovitz, ankom Paris søndag kveld. Goldstein og Monkotovitz vil lede arbeidet med å rydde området og arbeide sammen med franske frivillige fra Zaka International Rescue Unit, lokale utrykningsstyrker og jødiske organisasjoner.

I tillegg til å sikre at alle menneskelige levninger og sølt blod er fjernet fra området, vil de Zaka frivillige også bistå det lokale jødiske begravelsesbyrået i transport av lik og begravelse i Israel.
De franske frivillige er alle uteksaminert fra kurs ledet av israelske Zaka-personell, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

Goldstein og Monkotovitz har mange års erfaring i å håndtere slike hendelser rundt om i verden, inkludert blant annet terroren i Mumbai Chabad House and Toulouse og naturkatastrofer som Haiti og Japan. Zaka International Rescue Unit ble anerkjent i 2005 av FN som en internasjonal humanitær frivillig organisasjon.