Den internasjonale boikottbevegelsen har ikke skadet den israelske økonomien, og i noen tilfeller har Israels eksport vokst i de regionene der bevegelsen har satset hardest, ifølge en fersk rapport bestilt av Knessets finanskomiteen, skriver Israel Hayom. Så langt har forsøkene på å boikotte Israel ikke skadet den israelske økonomien på makroskala "Boikotter er i stand til i stor grad å skade sluttproduktene av visse israelske merkevarer. Men siden det meste av den israelske eksporten er innsatsvarer har det ikke vært betydelig skade," konkluderer rappporten. Studien analyserte de økonomiske virkningene av den såkalte BDS-bevegelsen (The boycott, divestment and sanctions movement ) fra 2000 til 2013. Studien viste at Israels bruttonasjonalprodukt økte med 54 prosent i løpet av denne perioden, til tross for BDS-bevegelsens forsøk på å sabotere. Eksporten økte med med 80 prosent og i Europa, der flertallet av BDS-bevegelsen er, steg den med 99 prosent. Rapporten konkluderer med at forsøkene i 2014, hovedsakelig i Europa, på å boikotte produkter produsert i Øst Jerusalem og på Vestbredden har vært mislykket, og at den samlede eksporten til Europa ikke bare har lidd, men faktisk har økt. Direkte investeringer i Israel har også økt det siste tiåret. Den mest overraskende statistikken viser at andelen av eksporterte varer med opprinnelse i Judea og Samaria og Golanhøydene har vokst fra 0,5 prosent til 3,1 prosent, og at et overveldende flertall av veksten (2,5 prosent) er fra eksport til EU, skriver Israel Hayom.

Israel_eksåportDen internasjonale boikottbevegelsen har ikke skadet den israelske økonomien, og i noen tilfeller har Israels eksport vokst i de regionene der bevegelsen har satset hardest, ifølge en fersk rapport bestilt av Knessets finanskomiteen, skriver Israel Hayom. Så langt har forsøkene på å boikotte Israel ikke skadet den israelske økonomien på makroskala

“Boikotter er i stand til i stor grad å skade sluttproduktene av visse israelske merkevarer. Men siden det meste av den israelske eksporten er innsatsvarer har det ikke vært betydelig skade,” konkluderer rappporten.

Studien analyserte de økonomiske virkningene av den såkalte BDS-bevegelsen (The boycott, divestment and sanctions movement ) fra 2000 til 2013. Studien viste at Israels bruttonasjonalprodukt økte med 54 prosent i løpet av denne perioden, til tross for BDS-bevegelsens forsøk på å sabotere. Eksporten økte med med 80 prosent og i Europa, der flertallet av BDS-bevegelsen er, steg den med 99 prosent.

Rapporten konkluderer med at forsøkene i 2014, hovedsakelig i Europa, på å boikotte produkter produsert i Øst Jerusalem og på Vestbredden har vært mislykket, og at den samlede eksporten til Europa ikke bare har lidd, men faktisk har økt. Direkte investeringer i Israel har også økt det siste tiåret.

Den mest overraskende statistikken viser at andelen av eksporterte varer med opprinnelse i Judea og Samaria og Golanhøydene har vokst fra 0,5 prosent til 3,1 prosent, og at et overveldende flertall av veksten (2,5 prosent) er fra eksport til EU, skriver Israel Hayom.