I følge værmeldingene vil snøstorm ramme Jerusalem, det nordlige Israel og de palestinske selvstyreområdene i dag. Mellom 25 og 60 cm snø vil legge seg, ifølge meteorologene, skriver Reuters. I slike situasjonen er mannskaper fra den frivillige rednings-og hjelpeorganisasjonen ZAKA blant de som rykker ut. Lederen for ZAKA Rescue and Recovery Organisation, Yehuda Meshi-Zahav, sier at organisasjonen er i full beredskap og arbeider i samarbeid og samordning med alle nødetatene. Med friske minner fra forrige alvorlige snøstorm som lammet den israelske hovedstaden flere dager i fjor og strandet tusener av mennesker i deres hjem og biler, er ZAKAs frivillige klare for et hvert scenario. ZAKAs nødtelefon 1220 vil bli bemannet 24 timer i døgnet og tar imot henvendelser fra publikum og fungerer som nervesenteret for det organisasjonen har kalt "Operasjon Angels in White". ZAKAs terrengkjøretøy er blitt hentet inn fra hele landet og plassert ut i de områdene som anses mest utsatt for den varslede snøstormen. Det gjelder først og fremst områder i det nordlige Israel og Jerusalem. Over 100 jeeper er dessuten gjort klare til bruk og lagt til ZAKA Jeep Unit - med ekstra arbeidskraft og frivillige til rådighet, etter behov. ZAKAs frivillige i de aktuelle områdene har fått snøkjeder til sine kjøretøy for å sikre deres mobilitet og evne til å svare på nødanrop. I tillegg har tepper, varmeovner og annet beredskapsutstyr for å bekjempe kulden blitt distribuert til ZAKAs frivillige. Alle ZAKAs frivillige rundt om i landet har blitt orientert om den kommende stormen og de relevante forberedelsene gjort, sier Yehuda Meshi-Zahav. ZAKA-frivillige vil sitte i akuttmottak som drives av Israels politi og Jerusalem kommune for å maksimere effektiviteten av de frivillige i felt. ZAKA er en hundre prosent frivillig organisasjon med over 3000 aktive og flere tusen «reserver». Organisasjonen er mest kjent for sitt arbeid i forbindelse med terroraksjoner. Når terroralarmen går blir redningsteamene varslet via mobil. De frivillige slipper det de har i hendene, tar på seg sine uniformer og drar umiddelbart til åstedet, der de hjelper sårede og plukker opp likdeler etter de drepte. Organisasjonen har også en avdeling som rykker ut for å hjelpe i andre land når det oppstår naturkatastrofer. Men driver i tillegg et omfattende arbeid i Israel i forbindelse med båt-eller bilulykker, krisesituasjoner som en snøstorm kan være i et land der det er en uvanlig hendelse, og sågar driver organisasjonen med trafikkopplæring.

Jerusalem_snøI følge værmeldingene vil snøstorm ramme Jerusalem, det nordlige Israel og de palestinske selvstyreområdene i dag. Mellom 25 og 60 cm snø vil legge seg, ifølge meteorologene, skriver Reuters. I slike situasjonen er mannskaper fra den frivillige rednings-og hjelpeorganisasjonen ZAKA blant de som rykker ut.

Lederen for ZAKA Rescue and Recovery Organisation, Yehuda Meshi-Zahav, sier at organisasjonen er i full beredskap og arbeider i samarbeid og samordning med alle nødetatene. Med friske minner fra forrige alvorlige snøstorm som lammet den israelske hovedstaden flere dager i fjor og strandet tusener av mennesker i deres hjem og biler, er ZAKAs frivillige klare for et hvert scenario.

ZAKAs nødtelefon 1220 vil bli bemannet 24 timer i døgnet og tar imot henvendelser fra publikum og fungerer som nervesenteret for det organisasjonen har kalt “Operasjon Angels in White”. ZAKAs terrengkjøretøy er blitt hentet inn fra hele landet og plassert ut i de områdene som anses mest utsatt for den varslede snøstormen. Det gjelder først og fremst områder i det nordlige Israel og Jerusalem. Over 100 jeeper er dessuten gjort klare til bruk og lagt til ZAKA Jeep Unit – med ekstra arbeidskraft og frivillige til rådighet, etter behov.

ZAKAs frivillige i de aktuelle områdene har fått snøkjeder til sine kjøretøy for å sikre deres mobilitet og evne til å svare på nødanrop. I tillegg har tepper, varmeovner og annet beredskapsutstyr for å bekjempe kulden blitt distribuert til ZAKAs frivillige. Alle ZAKAs frivillige rundt om i landet har blitt orientert om den kommende stormen og de relevante forberedelsene gjort, sier Yehuda Meshi-Zahav. ZAKA-frivillige vil sitte i akuttmottak som drives av Israels politi og Jerusalem kommune for å maksimere effektiviteten av de frivillige i felt.

ZAKA er en hundre prosent frivillig organisasjon med over 3000 aktive og flere tusen «reserver». Organisasjonen er mest kjent for sitt arbeid i forbindelse med terroraksjoner. Når terroralarmen går blir redningsteamene varslet via mobil. De frivillige slipper det de har i hendene, tar på seg sine uniformer og drar umiddelbart til åstedet, der de hjelper sårede og plukker opp likdeler etter de drepte. Organisasjonen har også en avdeling som rykker ut for å hjelpe i andre land når det oppstår naturkatastrofer. Men driver i tillegg et omfattende arbeid i Israel i forbindelse med båt-eller bilulykker, krisesituasjoner som en snøstorm kan være i et land der det er en uvanlig hendelse, og sågar driver organisasjonen med trafikkopplæring.