En fersk undersøkelse viser at tretti prosent av israelere som nettopp er ferdig med studier på en høyskole leser mindre enn en time pr. uke for fornøyelsens skyld, eller ikke leser i det hele tatt. Det er det israelske statistiske sentralbyrået som har offentliggjort undersøkelsen over israelernes lesevaner. Den viser også at bare 15 prosent av israelere med universitetsutdannelse leser for fornøyelsens skyld mindre enn en time hver dag. Undersøkelsen viser også at 24 prosent av israelerne med akademiske grader tilbringe 10 timer eller mer lesing for nytelse hver uke, mens bare 15 prosent av høyskolenyutdannede bruke så mye tid på å lese. Ytterligere 24 prosent av israelerne med akademiske grader tilbringe fem til ni timers lesing for nytelse hver uke, sammenlignet med 19 prosent av høyskolenyutdannede. I undersøkelsen har man spurt hvor mye tid respondentene brukte til å lese den siste uken. Aviser, bøker, religiøse tekster og online lesestoff, er inkludert i undersøkelsen. Respondentene var uteksaminert fra videregående skoler eller institusjoner for høyere utdanning i 2012 og 2013. Det var også en mindre undersøkelse for ungdom i alderen 10-17. Undersøkelsen fant en sterk sammenheng mellom tid brukt til lesing for nytelse og utdanningsnivå til individer og deres foreldre. Det var også en link funnet mellom lesing for nytelse og antall bøker som finnes i hjemmene til enkeltpersoner og deres foreldre.   www.5balov.com.ua/ матрасы

lesingEn fersk undersøkelse viser at tretti prosent av israelere som nettopp er ferdig med studier på en høyskole leser mindre enn en time pr. uke for fornøyelsens skyld, eller ikke leser i det hele tatt. Det er det israelske statistiske sentralbyrået som har offentliggjort undersøkelsen over israelernes lesevaner. Den viser også at bare 15 prosent av israelere med universitetsutdannelse leser for fornøyelsens skyld mindre enn en time hver dag.

Undersøkelsen viser også at 24 prosent av israelerne med akademiske grader tilbringe 10 timer eller mer lesing for nytelse hver uke, mens bare 15 prosent av høyskolenyutdannede bruke så mye tid på å lese. Ytterligere 24 prosent av israelerne med akademiske grader tilbringe fem til ni timers lesing for nytelse hver uke, sammenlignet med 19 prosent av høyskolenyutdannede.

I undersøkelsen har man spurt hvor mye tid respondentene brukte til å lese den siste uken. Aviser, bøker, religiøse tekster og online lesestoff, er inkludert i undersøkelsen. Respondentene var uteksaminert fra videregående skoler eller institusjoner for høyere utdanning i 2012 og 2013. Det var også en mindre undersøkelse for ungdom i alderen 10-17.

Undersøkelsen fant en sterk sammenheng mellom tid brukt til lesing for nytelse og utdanningsnivå til individer og deres foreldre. Det var også en link funnet mellom lesing for nytelse og antall bøker som finnes i hjemmene til enkeltpersoner og deres foreldre.