Fiskeoppdrett er den raskest voksende sektor i verden innen matproduksjon. Nå vil også Israel ha sin del av utbyttet og vil ta opp konkurransen med de store på markedet, skriver Dagen. "Innen kort tid er vi ni milliarder mennesker på denne kloden. Alle skal ha mat, og fisk er den sunneste maten de kan få." sier leder for Mariculture Center i Eilat, Hanna Rosenfeld til avisen "De store fiskeriene er på retur, samtidig vokser etterspørselen etter mat. Forskere hevder at 90 prosent av den spiselige fisken vil være borte i 2048. Til sammen betyr dette større etterspørsel etter fisk og fiskemat fra fiskeoppdrett", sier hun. Bedriftslederen mener at målet må være at 50 prosent av matproduksjonen i verden skal komme fra akvakultur. "Det må imidlertid skje på en måte som ikke fører til forurensing i naturen, sier hun. Den samlede produksjon av matfisk i verden ligger i dag på 90 millioner tonn per år. Etterspørselen hevder forskerne er totalt på 160 millioner tonn per år, skriver Dagen. Mariculture Center i byen Eilat, i det sørlige Israel, ligger langt fra sjøen. Her er israelske forskere i full sving med å klekke ut både fiskeyngel og nye ideer om hvordan Israel kan bli en ledende stormakt innen akvakultur. I en rekke kar fylt med reint sjøvann følger de en hel del fiskearter fra yngelstadiet til voksen, slakteferdig fisk som for det meste går til eksport, refererer Dagen som har vært på besøk ved bedriften. "Norge er en stormakt på dette feltet, men jeg tror vi likevel kan lære dere to viktige ting: For det første skjer all oppdrett hos oss på land og ikke som i fjordene i Norge. Vi renser vannet hele tiden og bruker det om igjen, og dermed unngår vi forurensingen av naturen, som er et problem ved oppdrettsanlegg i fjordene. For det andre forsker vi intensivt på hva slags fór vi gir fisken, og der kan vi kanskje lære dere noe", sier professor Ariel Diamant til Dagen. I Israel dreier fiskeoppdrett seg om ferskvannsfisk, og i de store kummene svømmer store, slakteferdige fiskearter som telapia, St.Petersfisk og «White Grouper» på rundt fire-fem kilo og mer. Fiskeoppdrett er den raskest voksende sektor i verden med en årlig økning på mellom 10 og 15 prosent. Professor Sheenan Harpaz opplyser til Dagen at det totalt produseres fire millioner tonn av varmtvannsfisken telapia hvert år. Til sammenlikning er lakseproduksjonen på verdensbasis i overkant av 1,5 millioner tonn. "For 50 år siden var det ingen som drev med lakseoppdrett, og prisen på laks var høy. I dag er prisen relativt lav, og fortjenesten for oppdretterne er liten. Det betyr at oppdretterne ser seg om etter mer kostnadseffektive måter å drive på, og de leter etter nye fiskearter som gir større utbytte", sier Harpaz. Tradisjonelt har varmtvannsfisken karpe blitt mest brukt i oppdrett. Nå holder fiskearten telapia på å overta mer og mer og produseres i stor stil i Kina og i land i Sør-Amerika og Afrika. I dag er også Israel i full gang med storstilt produksjon av telapia, skriver den norske avisen. "Karpe har mye bein og brukes derfor mye til fiskekaker. I telapia er det lett å fjerne beina, opplyser Harpaz. Professor Harpaz forteller til Dagen at isrealere bare spiser 12 kilo fisk i året. Til sammenligning spiser portugisere 60 kilo i året, og japanere hele 100 kilo. "I Israel har vi en jobb å gjøre for å endre spisevaner og få folk til å like fisk", smiler han.bestcool.com.ua/купить матрасы в одессе

Fiskeoppdrett_IsraelFiskeoppdrett er den raskest voksende sektor i verden innen matproduksjon. Nå vil også Israel ha sin del av utbyttet og vil ta opp konkurransen med de store på markedet, skriver Dagen. “Innen kort tid er vi ni milliarder mennesker på denne kloden. Alle skal ha mat, og fisk er den sunneste maten de kan få.” sier leder for Mariculture Center i Eilat, Hanna Rosenfeld til avisen

“De store fiskeriene er på retur, samtidig vokser etterspørselen etter mat. Forskere hevder at 90 prosent av den spiselige fisken vil være borte i 2048. Til sammen betyr dette større etterspørsel etter fisk og fiskemat fra fiskeoppdrett”, sier hun.

Bedriftslederen mener at målet må være at 50 prosent av matproduksjonen i verden skal komme fra akvakultur. “Det må imidlertid skje på en måte som ikke fører til forurensing i naturen, sier hun.

Den samlede produksjon av matfisk i verden ligger i dag på 90 millioner tonn per år. Etterspørselen hevder forskerne er totalt på 160 millioner tonn per år, skriver Dagen.

Mariculture Center i byen Eilat, i det sørlige Israel, ligger langt fra sjøen. Her er israelske forskere i full sving med å klekke ut både fiskeyngel og nye ideer om hvordan Israel kan bli en ledende stormakt innen akvakultur. I en rekke kar fylt med reint sjøvann følger de en hel del fiskearter fra yngelstadiet til voksen, slakteferdig fisk som for det meste går til eksport, refererer Dagen som har vært på besøk ved bedriften.

“Norge er en stormakt på dette feltet, men jeg tror vi likevel kan lære dere to viktige ting: For det første skjer all oppdrett hos oss på land og ikke som i fjordene i Norge. Vi renser vannet hele tiden og bruker det om igjen, og dermed unngår vi forurensingen av naturen, som er et problem ved oppdrettsanlegg i fjordene. For det andre forsker vi intensivt på hva slags fór vi gir fisken, og der kan vi kanskje lære dere noe”, sier professor Ariel Diamant til Dagen.

I Israel dreier fiskeoppdrett seg om ferskvannsfisk, og i de store kummene svømmer store, slakteferdige fiskearter som telapia, St.Petersfisk og «White Grouper» på rundt fire-fem kilo og mer.

Fiskeoppdrett er den raskest voksende sektor i verden med en årlig økning på mellom 10 og 15 prosent. Professor Sheenan Harpaz opplyser til Dagen at det totalt produseres fire millioner tonn av varmtvannsfisken telapia hvert år. Til sammenlikning er lakseproduksjonen på verdensbasis i overkant av 1,5 millioner tonn.

“For 50 år siden var det ingen som drev med lakseoppdrett, og prisen på laks var høy. I dag er prisen relativt lav, og fortjenesten for oppdretterne er liten. Det betyr at oppdretterne ser seg om etter mer kostnadseffektive måter å drive på, og de leter etter nye fiskearter som gir større utbytte”, sier Harpaz.

Tradisjonelt har varmtvannsfisken karpe blitt mest brukt i oppdrett. Nå holder fiskearten telapia på å overta mer og mer og produseres i stor stil i Kina og i land i Sør-Amerika og Afrika. I dag er også Israel i full gang med storstilt produksjon av telapia, skriver den norske avisen. “Karpe har mye bein og brukes derfor mye til fiskekaker. I telapia er det lett å fjerne beina, opplyser Harpaz.

Professor Harpaz forteller til Dagen at isrealere bare spiser 12 kilo fisk i året. Til sammenligning spiser portugisere 60 kilo i året, og japanere hele 100 kilo.

“I Israel har vi en jobb å gjøre for å endre spisevaner og få folk til å like fisk”, smiler han.