Andelen fattige familier i Israel falt med 0,8 prosent i 2013 fra 2012, ifølge en rapport fra National Insurance Institute (Bituach Leumi). Rapporten, som viser krympende fattigdom i Israel, fant også at antall barn under fattigdomsgrensen falt med 2,9 prosent, skriver Israel Hayom. I 2013 ble 432 000 israelske familier (18.6 prosent av alle familier) definert som familier med dårlig økonomi, sammenlignet med 439 000 i 2012 (19,4 prosent av alle familier). Ifølge rapporten levde 1.658.200 israelere under fattigdomsgrensen i 2013, 200 000 færre enn i 2012. Av de under fattigdomsgrensen var 756 900 barn. Fattigdomstallene i Israel er fortsatt blant de høyeste i forhold til sammenliknbare land, skriver Israel Hayom. Personer som tjener mindre enn 2989 shekel ( 760 dollar) per måned blir i rapporten definert som en person med dårlig økonomi. Det samme gjelder par som tjener mindre enn 4783 shekel ( 1200 dollar) månedlig. En familie på fem trenger en inntekt på 9.000 shekel ( 2300 dollar) per måned for å være over fattigdomsgrensen. Fattigdomstallene blant eldre falt fra 22,7 prosent i 2012 til 22,1 prosent i 2013. En annen forbedring ble sett blant arabiske familier, med en nedgang i fattigdom fra 54,3 prosent i 2012 til 47,4 prosent i 2013. Tross forbedringene er generaldirktøren i National Insurance Institute, professor Shlomo Mor-Yosef, ikke fornøyd med situasjonen. "Det er viktig å huske at det ideelle er å ikke være bare en millimeter over fattigdomsgrensen. Det er fortsatt en lang vei å gå for å komme nær gjennomsnittet i OECD-landene," sier han. "Vi må være takknemlig for hvert barn som stiger over fattigdomsgrensen, spesielt når tallene er i tusenvis, selv om de er for få. Men nesten hvert tredje barn i Israel lever under fattigdomsgrensen, og mange av barn over den er for nær," sier Israel National Council for Child i en uttaelse. "Rapportens funn peker på visse forbedringer når det gjelder omfanget av fattigdom, og alle forbedringer, selv de minste, bør ønskes velkommen. Med vi kan ikke ignorere det faktum at nesten en tredjedel av barna, en femtedel av familiene og om lag en fjerdedel av befolkningen lever i fattigdom, sier Knesset medlem fra Yisrael Beytenu Orly Levi-Abekasis.dmi.com.uaматрасы интернет магазин

israelereAndelen fattige familier i Israel falt med 0,8 prosent i 2013 fra 2012, ifølge en rapport fra National Insurance Institute (Bituach Leumi). Rapporten, som viser krympende fattigdom i Israel, fant også at antall barn under fattigdomsgrensen falt med 2,9 prosent, skriver Israel Hayom.

I 2013 ble 432 000 israelske familier (18.6 prosent av alle familier) definert som familier med dårlig økonomi, sammenlignet med 439 000 i 2012 (19,4 prosent av alle familier). Ifølge rapporten levde 1.658.200 israelere under fattigdomsgrensen i 2013, 200 000 færre enn i 2012. Av de under fattigdomsgrensen var 756 900 barn.

Fattigdomstallene i Israel er fortsatt blant de høyeste i forhold til sammenliknbare land, skriver Israel Hayom.

Personer som tjener mindre enn 2989 shekel ( 760 dollar) per måned blir i rapporten definert som en person med dårlig økonomi. Det samme gjelder par som tjener mindre enn 4783 shekel ( 1200 dollar) månedlig. En familie på fem trenger en inntekt på 9.000 shekel ( 2300 dollar) per måned for å være over fattigdomsgrensen.

Fattigdomstallene blant eldre falt fra 22,7 prosent i 2012 til 22,1 prosent i 2013. En annen forbedring ble sett blant arabiske familier, med en nedgang i fattigdom fra 54,3 prosent i 2012 til 47,4 prosent i 2013.

Tross forbedringene er generaldirktøren i National Insurance Institute, professor Shlomo Mor-Yosef, ikke fornøyd med situasjonen. “Det er viktig å huske at det ideelle er å ikke være bare en millimeter over fattigdomsgrensen. Det er fortsatt en lang vei å gå for å komme nær gjennomsnittet i OECD-landene,” sier han.

“Vi må være takknemlig for hvert barn som stiger over fattigdomsgrensen, spesielt når tallene er i tusenvis, selv om de er for få. Men nesten hvert tredje barn i Israel lever under fattigdomsgrensen, og mange av barn over den er for nær,” sier Israel National Council for Child i en uttaelse.

“Rapportens funn peker på visse forbedringer når det gjelder omfanget av fattigdom, og alle forbedringer, selv de minste, bør ønskes velkommen. Med vi kan ikke ignorere det faktum at nesten en tredjedel av barna, en femtedel av familiene og om lag en fjerdedel av befolkningen lever i fattigdom, sier Knesset medlem fra Yisrael Beytenu Orly Levi-Abekasis.