Israels ambassadør til Norge, Raphael Schutz (bilde), ønsker å utvikle nære forbindelser mellom israelske forskermiljø og aktuelle selskap i Bergensområdet. Han vendte seg til næringslivet og forskermiljøene på Vestlandet for å styrke båndene til Israel, skriver Dagen. Onsdag møtte han åtte topper innen forskning og næringslivet i området der de drøftet oppretting av et Bergenskontor for Norsk Israelsk Handelskammer. Tidligere er Handelskammeret etablert i Oslo, Trondheim, Kristiansand og Stavanger, og planen er å opprette et slikt kontor i Bergen første kvartal 2015. Schutz er svært fornøyd med møtet i Bergen. "Inntrykket fra møtet er svært positivt. Det finnes en solid base her i området for å utvikle akademiske og økonomiske forbindelser mellom israelske og norske interesser. Jeg regner med vi kan følge opp dette initiativet, og utvikle denne kjeden av kontakter som nå finnes i de største byene i Norge", sier han til Dagen. På møtet i Bergen der representanter fra fiskeindustrien, olje- og gassektoren og medisinsk forskning var til stede, var et av temaene oppretting av en Bergensavdeling for Norsk Israelsk Handelskammer. En av initiativtakerne, administrerende direktør Terje Gilje i Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB), tror både næringsliv og forskermiljøene vil ha stor nytte av nærmere kontakt med israelske selskaper og forskere. "Dette vil bli svært positivt for Bergensregionen med klare synergieffekter", sier han til Dagen. Leder for Handelskammeret, Dag Abrahamsen, nevner flere områder som det skal knyttes nærmere kontakter på. "Vi har drøftet selskap og forskning innen høyteknologi, medisinsk forskning, dypvannsteknologi innen gassutvinning, utdanning og utveksling av ekspertise. Her har både vi en del å tilby, og Israel har mye å tilføre oss med sin fremtredende stilling innen forskning og innovasjon", sier Abrahamsen som og var til stede på møtet i Bergen. "Bergensområdet ligger langt framme innen høyteknologi og medisinsk forskning. Her har miljøene i Bergen svært høy kompetanse og har oppnådd stor internasjonal anerkjennelse", legger han til. "Dette handler om gjensidig kontakt, samarbeid og utnytting av ressurser som vi tror begge parter vil vinne på. Jeg regner med bred støtte til initiativet, for til syvende og sist er alle ute etter å selge sine produkter. De beste produktene selger best, og de lager vi gjerne sammen med selskap fra Israel som ligger i verdenstoppen både innen innovasjon og forskning", sier Gilje til Dagen. Raphael Schutz sier Israel vil ha stor nytte av norsk kunnskap innen olje og gass og innen innovasjon. "Norsk erfaring innen olje og gass er relevant for oss. Vi har også hatt folk fra det israelske finansdepartementet som har sett på den norske modellen for bruken av oljeinntektene. I høst var vår energiminister på besøk i Stavanger," forteller han. Den israelske ambassadøren mener også at det Israel har å tilby kan være relevant for Norge."Vi vet for eksempel mye om rensing av vann, noe vi ikke trodde var så viktig for bare noen tiår siden. I dag vet vi at det er av største viktighet også innen olje og gassindustrien", sier han til Dagen.  www.5balov.com.ua/матраси

Raphael_SchutzIsraels ambassadør til Norge, Raphael Schutz (bilde), ønsker å utvikle nære forbindelser mellom israelske forskermiljø og aktuelle selskap i Bergensområdet. Han vendte seg til næringslivet og forskermiljøene på Vestlandet for å styrke båndene til Israel, skriver Dagen. Onsdag møtte han åtte topper innen forskning og næringslivet i området der de drøftet oppretting av et Bergenskontor for Norsk Israelsk Handelskammer.

Tidligere er Handelskammeret etablert i Oslo, Trondheim, Kristiansand og Stavanger, og planen er å opprette et slikt kontor i Bergen første kvartal 2015.

Schutz er svært fornøyd med møtet i Bergen. “Inntrykket fra møtet er svært positivt. Det finnes en solid base her i området for å utvikle akademiske og økonomiske forbindelser mellom israelske og norske interesser. Jeg regner med vi kan følge opp dette initiativet, og utvikle denne kjeden av kontakter som nå finnes i de største byene i Norge”, sier han til Dagen.

På møtet i Bergen der representanter fra fiskeindustrien, olje- og gassektoren og medisinsk forskning var til stede, var et av temaene oppretting av en Bergensavdeling for Norsk Israelsk Handelskammer. En av initiativtakerne, administrerende direktør Terje Gilje i Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB), tror både næringsliv og forskermiljøene vil ha stor nytte av nærmere kontakt med israelske selskaper og forskere. “Dette vil bli svært positivt for Bergensregionen med klare synergieffekter”, sier han til Dagen.

Leder for Handelskammeret, Dag Abrahamsen, nevner flere områder som det skal knyttes nærmere kontakter på. “Vi har drøftet selskap og forskning innen høyteknologi, medisinsk forskning, dypvannsteknologi innen gassutvinning, utdanning og utveksling av ekspertise. Her har både vi en del å tilby, og Israel har mye å tilføre oss med sin fremtredende stilling innen forskning og innovasjon”, sier Abrahamsen som og var til stede på møtet i Bergen.

“Bergensområdet ligger langt framme innen høyteknologi og medisinsk forskning. Her har miljøene i Bergen svært høy kompetanse og har oppnådd stor internasjonal anerkjennelse”, legger han til.

“Dette handler om gjensidig kontakt, samarbeid og utnytting av ressurser som vi tror begge parter vil vinne på. Jeg regner med bred støtte til initiativet, for til syvende og sist er alle ute etter å selge sine produkter. De beste produktene selger best, og de lager vi gjerne sammen med selskap fra Israel som ligger i verdenstoppen både innen innovasjon og forskning”, sier Gilje til Dagen.

Raphael Schutz sier Israel vil ha stor nytte av norsk kunnskap innen olje og gass og innen innovasjon.

“Norsk erfaring innen olje og gass er relevant for oss. Vi har også hatt folk fra det israelske finansdepartementet som har sett på den norske modellen for bruken av oljeinntektene. I høst var vår energiminister på besøk i Stavanger,” forteller han. Den israelske ambassadøren mener også at det Israel har å tilby kan være relevant for Norge.”Vi vet for eksempel mye om rensing av vann, noe vi ikke trodde var så viktig for bare noen tiår siden. I dag vet vi at det er av største viktighet også innen olje og gassindustrien”, sier han til Dagen.