De siste prognosene fra det israelske statistiske sentralbyrået viser en noe lavere vekst i den israelske økonomien enn tidligere antatt, og en lavere vekst enn de to foregående årene. I følge byrået vil Israels økonomi vokse med 2,2% i 2014, etter 3,2% vekst i fjor og 3% vekst i 2012. Bruttonasjonalprodukt per innbygger vil være 132 000 shekel i år, i løpende priser. Ifølge foreløpige anslag vil import av varer og tjenester ha økt med 2,7% i 2014. Fordelingen av ressursbruk indikerer en 3,4% økning i personlig forbruk, etter en økning på 3,3% i 2013 og 3,1% i 2012. Offentlige utgifter vil vise en økning på 3,7% i 2014, omtrent det samme som i de to fpregående årene da tallene var henholdsvis 3,5 og 3,6 prosent. Vekst på 1,2% er angitt i eksporten av varer og tjenester utenom diamanter, etter en vekst på 0,9% i 2013 og 5,1% i 2012. Investeringer i anleggsmidler viser en nedgang på 0,9%, etter en økning på 1,1% i 2013 og en økning på 3,2% i 2012.euro-house.com.ua/кухонная мебель

Tel_AvivDe siste prognosene fra det israelske statistiske sentralbyrået viser en noe lavere vekst i den israelske økonomien enn tidligere antatt, og en lavere vekst enn de to foregående årene. I følge byrået vil Israels økonomi vokse med 2,2% i 2014, etter 3,2% vekst i fjor og 3% vekst i 2012. Bruttonasjonalprodukt per innbygger vil være 132 000 shekel i år, i løpende priser.

Ifølge foreløpige anslag vil import av varer og tjenester ha økt med 2,7% i 2014. Fordelingen av ressursbruk indikerer en 3,4% økning i personlig forbruk, etter en økning på 3,3% i 2013 og 3,1% i 2012. Offentlige utgifter vil vise en økning på 3,7% i 2014, omtrent det samme som i de to fpregående årene da tallene var henholdsvis 3,5 og 3,6 prosent.

Vekst på 1,2% er angitt i eksporten av varer og tjenester utenom diamanter, etter en vekst på 0,9% i 2013 og 5,1% i 2012. Investeringer i anleggsmidler viser en nedgang på 0,9%, etter en økning på 1,1% i 2013 og en økning på 3,2% i 2012.