Mangelen på hotellrom i Jerusalem er et velkjent problem som den israelske hovedstaden har hatt befatning med i mange år. Nå lanserer Jerusalem kommune og Jerusalem Development Authority en plan som tar sikte på å øke antall overnattingssteder i byen, skriver Ynet News. Hovedsaklig går planen ut på å gjøre det mindre byråkratisk å få byggetillatelser og å endre reguleringsplaner, slik at eiere av bygninger som i dag er beregnet på andre formål raskt kan få tillatelser til å bygge om til turistformål. Gründere som vil starte opp hotelldrift vil bli fulgt opp av en representant for Jerusalem Development Authority gjennom hele søknadsprosessen, og søknadene vil bli prioritert i de ulike organene. På den måten håper de lokale myndighetene i Jerusalem på å forkorte den byråkratiske prosessen fra ca. tre år til opp til et og et halvt år, skriver Ynet News.euro-house.com.ua/мебель для кухни

Hotell_JerusalemMangelen på hotellrom i Jerusalem er et velkjent problem som den israelske hovedstaden har hatt befatning med i mange år. Nå lanserer Jerusalem kommune og Jerusalem Development Authority en plan som tar sikte på å øke antall overnattingssteder i byen, skriver Ynet News.

Hovedsaklig går planen ut på å gjøre det mindre byråkratisk å få byggetillatelser og å endre reguleringsplaner, slik at eiere av bygninger som i dag er beregnet på andre formål raskt kan få tillatelser til å bygge om til turistformål.

Gründere som vil starte opp hotelldrift vil bli fulgt opp av en representant for Jerusalem Development Authority gjennom hele søknadsprosessen, og søknadene vil bli prioritert i de ulike organene. På den måten håper de lokale myndighetene i Jerusalem på å forkorte den byråkratiske prosessen fra ca. tre år til opp til et og et halvt år, skriver Ynet News.