Det amerikanske selskapet Blue Sphere Corp, og israelske Environmental Services Company (ESC) vil arbeide sammen for å etablere et biogassanlegg for å generere elektrisitet fra organisk avfall, primært matrester. Anlegget vil bli bygget ved Neot Hovav Eco Industripark i Negev til en investering på 100 millioner shekel og forventes å produsere fem megawatt elektrisitet og utnytte mer enn hundre tusen tonn organisk avfall per år, skriver den israelske forretningsavisen Globes. Dette prosjektet er det første av sitt slag i Israel, og et første skritt i den israelske regjeringens initiativ for å lukke gapet mellom Israel og andre OECD-land når det gjelder resirkulering av avfall og produksjon av "grønn" energi, skriver avisen. Avfallsbehandlingsprosessen ved anlegget vil redusere det årlige volumet av avfall og vil dermed hindre forurensing av jord forårsaket av deponiprosesser. Fremgangsmåten vil også muliggjøre produksjon av ren energi som et alternativ til olje og diesel som er dyrere og mer forurensende materialer, skriver Globes. I henhold til forskriften for produksjon av energi fra avfall vil prosjektet være kvalifisert for en lisens til å produsere og gi strøm til Israel Electric Corporation (IEC). Lisensen gjelder for en 20-års periode, og Israel Electric Corporation vil forplikte seg til å kjøpe elektrisitet som Blue Sphere produserer. "Anlegget vi skal bygge vil være den første til å generere elektrisitet fra organisk avfall. Å generere elektrisitet fra avfall er en perfekt løsning for den økende etterspørselen etter energi, og også til behovet for riktig behandling av store mengder avfall. Vi bringer vår internasjonale erfaring i å etablere biogassfasiliteter og vi er overbevist om at operasjonen vil fungere godt også i Israel," sier Blue Spheres president Shlomi Palas. President for Environmental Services Company, Gilad Golub, sier til Globes at å utvide selskapets virksomhet til feltet for å generere elektrisitet fra bioavfall er i tråd med selskapets overordnede strategi som inkluderer å arbeide med nye og avanserte miljøløsninger i et bredt spekter av fagområder som har å gjøre med miljøet. Blue Sphere Corporation arbeider med utvikling, forvaltning og drift av prosjekter for å produsere elektrisitet fra avfall rundt om i verden, og produserer biogass fra organisk avfall. The Environmental Services Company er et statlig selskap, grunnlagt i 1990, som spesialiserer seg på miljøprosjekter herunder biologisk behandling av forurenset jord og landrehabilitering.кухнишкаф купе киев

AvfallshåndteringDet amerikanske selskapet Blue Sphere Corp, og israelske Environmental Services Company (ESC) vil arbeide sammen for å etablere et biogassanlegg for å generere elektrisitet fra organisk avfall, primært matrester. Anlegget vil bli bygget ved Neot Hovav Eco Industripark i Negev til en investering på 100 millioner shekel og forventes å produsere fem megawatt elektrisitet og utnytte mer enn hundre tusen tonn organisk avfall per år, skriver den israelske forretningsavisen Globes.

Dette prosjektet er det første av sitt slag i Israel, og et første skritt i den israelske regjeringens initiativ for å lukke gapet mellom Israel og andre OECD-land når det gjelder resirkulering av avfall og produksjon av “grønn” energi, skriver avisen.

Avfallsbehandlingsprosessen ved anlegget vil redusere det årlige volumet av avfall og vil dermed hindre forurensing av jord forårsaket av deponiprosesser. Fremgangsmåten vil også muliggjøre produksjon av ren energi som et alternativ til olje og diesel som er dyrere og mer forurensende materialer, skriver Globes.

I henhold til forskriften for produksjon av energi fra avfall vil prosjektet være kvalifisert for en lisens til å produsere og gi strøm til Israel Electric Corporation (IEC). Lisensen gjelder for en 20-års periode, og Israel Electric Corporation vil forplikte seg til å kjøpe elektrisitet som Blue Sphere produserer.

“Anlegget vi skal bygge vil være den første til å generere elektrisitet fra organisk avfall. Å generere elektrisitet fra avfall er en perfekt løsning for den økende etterspørselen etter energi, og også til behovet for riktig behandling av store mengder avfall. Vi bringer vår internasjonale erfaring i å etablere biogassfasiliteter og vi er overbevist om at operasjonen vil fungere godt også i Israel,” sier Blue Spheres president Shlomi Palas.

President for Environmental Services Company, Gilad Golub, sier til Globes at å utvide selskapets virksomhet til feltet for å generere elektrisitet fra bioavfall er i tråd med selskapets overordnede strategi som inkluderer å arbeide med nye og avanserte miljøløsninger i et bredt spekter av fagområder som har å gjøre med miljøet.

Blue Sphere Corporation arbeider med utvikling, forvaltning og drift av prosjekter for å produsere elektrisitet fra avfall rundt om i verden, og produserer biogass fra organisk avfall. The Environmental Services Company er et statlig selskap, grunnlagt i 1990, som spesialiserer seg på miljøprosjekter herunder biologisk behandling av forurenset jord og landrehabilitering.