Den israelske hæren, IDF, så en 60 % økning i frivillige vernepliktige med psykiske baserte funksjonshemninger i 2013, sammenlignet med 2012, ifølge IDF-magasinet Bamahane. Den første halvdelen av 2014 har det også vært et stort antall frivillige med denne type fritak. Disse frivillige vernepliktige er ofte rekruttert ved hjelp av sivile organisasjoner som hjelper dem i deres militærtjeneste. Eksempelvis kan de få hjelp fra prosjektet «Great in Uniform» som ble satt opp for 10 år siden. Formålet med prosjektet er nettopp å integrere ungdom med nedsatt funksjonsevne i IDF. Dernest bidrar prosjektet til å forberede de funksjonshemmede til et selvstendig liv og en god integrering i det israelske samfunnet også etter at de tre årene i militærtjeneste er fullført. Ifølge IDFs retningslinjer er de som kvalifiserer for psykiske baserte fritak fra militærtjenesten ungdommer med psykiske og emosjonelle lidelser, narkomane eller folk som er utsatt for vold eller angst. Personer med Downs syndrom og andre psykiske funksjonshemninger faller også i samme kategori.  Men de har likevel muligheter til å gjøre sin tjeneste for fedrelandet frivillig. Dersom de melder seg til frivillig tjeneste kan de velge mellom et bredt spekter av stillinger, slik som teknikere i Ordnance Corps, Medical Corps (der de med Aspergers syndrom ofte blir plassert) og logistikkstøtte gjennom ulike regionale kommandoer, skriver Israel Hayom. Det israelske forsvaret har også i følge Bamahane planer om å lage kurs i database- og informasjonsbehandling og systemdiagnostikk, samt å tilby flere stillinger i Ordnance Corps for frivillige med psykiske baserte fritak.кухни купитькорпусная мебель киев

FunksjonshemmedDen israelske hæren, IDF, så en 60 % økning i frivillige vernepliktige med psykiske baserte funksjonshemninger i 2013, sammenlignet med 2012, ifølge IDF-magasinet Bamahane. Den første halvdelen av 2014 har det også vært et stort antall frivillige med denne type fritak. Disse frivillige vernepliktige er ofte rekruttert ved hjelp av sivile organisasjoner som hjelper dem i deres militærtjeneste.

Eksempelvis kan de få hjelp fra prosjektet «Great in Uniform» som ble satt opp for 10 år siden. Formålet med prosjektet er nettopp å integrere ungdom med nedsatt funksjonsevne i IDF. Dernest bidrar prosjektet til å forberede de funksjonshemmede til et selvstendig liv og en god integrering i det israelske samfunnet også etter at de tre årene i militærtjeneste er fullført.

Ifølge IDFs retningslinjer er de som kvalifiserer for psykiske baserte fritak fra militærtjenesten ungdommer med psykiske og emosjonelle lidelser, narkomane eller folk som er utsatt for vold eller angst. Personer med Downs syndrom og andre psykiske funksjonshemninger faller også i samme kategori.  Men de har likevel muligheter til å gjøre sin tjeneste for fedrelandet frivillig.

Dersom de melder seg til frivillig tjeneste kan de velge mellom et bredt spekter av stillinger, slik som teknikere i Ordnance Corps, Medical Corps (der de med Aspergers syndrom ofte blir plassert) og logistikkstøtte gjennom ulike regionale kommandoer, skriver Israel Hayom. Det israelske forsvaret har også i følge Bamahane planer om å lage kurs i database- og informasjonsbehandling og systemdiagnostikk, samt å tilby flere stillinger i Ordnance Corps for frivillige med psykiske baserte fritak.