Arbeidsledigheten i Israel steg fra 6,2 prosent i juli til 6,4 prosent i august, viser de siste tallene til det israelske statistiske sentralbyrået, skriver forretningsavisen Globes. Antallet personer i alderen 15 år og over som deltar i arbeidsstokken var 3.787 million i august. 3.546 million var ansatt, og 241 000 arbeidsledige. Blant de sysselsatte, var det 1.878.000 menn og 1.668.000 kvinner. Sysselsettingsgraden i Israel er på 64,2 prosent, og var tilnærmet den samme i august som i juli. 89,4 prosent av israelske menn er ute i arbeidslivet, mot 59,2 prosent av kvinnene. Arbeidsledigheten blant menn var 6,3 % i august, uendret fra juli, mens ledigheten blant kvinner økte til 6,4 % i august fra 6,1% i juli. Antallet heltid (35 timer eller mer per uke) ansatte falt med 0,6 %, eller 16 tusen mennesker, i august sammenlignet med juli. Antallet personer i deltidsjobber økte med 3 %, eller 23 tusen. Andel ansatte vanligvis i heltidsarbeid ut av det totale antall sysselsatte falt til 77,3 % i august fra 77,9% i juli. De israelske arbeidsledighetstallene er vesentlig bedre enn gjennomsnittet for land i eurosonen som har en ledighet på 10,5 prosent. De siste tallene for Sverige viser til sammenlikning 7,8 prosen, mens Danmark har en arbeidsledighet omtrent som i Israel, på 6,6 prosent.элитные кухникорпусная мебель на заказ киев

arbeidereArbeidsledigheten i Israel steg fra 6,2 prosent i juli til 6,4 prosent i august, viser de siste tallene til det israelske statistiske sentralbyrået, skriver forretningsavisen Globes. Antallet personer i alderen 15 år og over som deltar i arbeidsstokken var 3.787 million i august. 3.546 million var ansatt, og 241 000 arbeidsledige. Blant de sysselsatte, var det 1.878.000 menn og 1.668.000 kvinner.

Sysselsettingsgraden i Israel er på 64,2 prosent, og var tilnærmet den samme i august som i juli. 89,4 prosent av israelske menn er ute i arbeidslivet, mot 59,2 prosent av kvinnene. Arbeidsledigheten blant menn var 6,3 % i august, uendret fra juli, mens ledigheten blant kvinner økte til 6,4 % i august fra 6,1% i juli.

Antallet heltid (35 timer eller mer per uke) ansatte falt med 0,6 %, eller 16 tusen mennesker, i august sammenlignet med juli. Antallet personer i deltidsjobber økte med 3 %, eller 23 tusen. Andel ansatte vanligvis i heltidsarbeid ut av det totale antall sysselsatte falt til 77,3 % i august fra 77,9% i juli.

De israelske arbeidsledighetstallene er vesentlig bedre enn gjennomsnittet for land i eurosonen som har en ledighet på 10,5 prosent. De siste tallene for Sverige viser til sammenlikning 7,8 prosen, mens Danmark har en arbeidsledighet omtrent som i Israel, på 6,6 prosent.