Nylig undertegnet et jordansk selskap en intensjonsavtale om å kjøpe gass fra det israelske offshorefeltet Leviathan, Det kan bidra til å skape stabilitet i regionen, sier forskeren og sikkerhetsstrategen Nitzan Nuriel, skriver miff.no. Egypt er fra før av samarbeidspartner med den israelske gassindustrien. ”Når Jordan nå etter alt å dømme kommer inn i bildet for fullt, vil gass-samarbeidet mellom de tre landene kunne bidra til å danne et bolverk mot jihadistene som er på fremmarsj”, mener forskeren fra antiterrorinstituttet ved IDC Herzliya. Han er medlem av Israels nasjonale sikkerhetsråd, reservegeneral i IDF, og tidligere direktør for det israelske antiterrorbyrået. ”Israel vil produsere gassen, Egypt vil omdanne den til flytende form, og Jordan vil få nytte av den, i likhet med Egypt og Israel. Folk i alle de tre landene vil være glade for å kunne være sikret tilførsel av energi til en rimelig pris”, sier Nuriel ifølge Times of Israel. Vel å merke må avtalen aksepteres av regjeringene i både Israel og Jordan før den kan tre i kraft. Men Nuriel mener det er grunn til å tro at ingen av partene vil stanse samarbeidet, selv om regjeringen i Jordan er under sterkt press fra anti-israelske grupper. ”Selvsagt er de frie til å trekke seg fra denne avtalen, men de vet hva som er deres beste alternativ. Israel kommer ikke til å bruke gassen i et politisk spill, slik noen av gulfstatene har forsøkt, og det vet de. For Israel er det slik at en kontrakt er en kontrakt. Det at man får sikre leveranser av energi til en rimelig pris vil hjelpe folk å ”glemme” hvor den kom fra”, forklarer han. I juni undertegnet Israel og Egypt sin samarbeidsavtale om gass, som innebærer at Israel transporterer gass til Egypt, hvor den omgjøres til flytende form, for så å transporteres til strømkraftverk i Israel – og nå altså etter alt å dømme snart også i Jordan, skriver miff.no. ”For første gang vil alle de tre landene ha en sikker, stabil og rimelig tilførsel av energi. Israelerne vil selvsagt ha nytte av dette, men i Jordan og Egypt, som begge er land med en stor andel fattige i befolkningen, vil gassavtalen være et solid og målbart resultat av fred og regionalt samarbeid”, sier Nuriel. Han mener de merkbare gode fruktene av gass-samarbeidet vil styrke de rådende regimenes popularitet i de to landene, slik at både Egypts president Al-Sisi og Jordans Kong Abdullah vil tjene på dette i en tid der de utfordres av islamistiske elementer som kjemper for å få oppslutning. Avtalen kommer jo samtidig med at terrorgruppen ”Den islamske staten” (IS) har fremgang i Irak, som deler grense med Jordan. IS har selv erklært Jordan som sitt neste mål i kampen for å gjenopprette det islamistiske kalifatet. Nuriel analyserer det slik at utfordringen fra islamistene er en vesentlig forklaring på hvorfor både Egypt og Jordan nå ivrer etter å få til å samarbeide med Israel. ”Jihadister har ødelagt den egyptiske gassindustrien i Sinai, ved å sprenge rørledninger igjen og igjen”, sier han. - Slik drev de ironisk nok Egypt til å inngå avtale med Israel, skriver miff.no Når selskapene som drifter Leviathan-feltet nå skal transportere gassen til Idku i nærheten av Alexandria, og derfra igjen videre til Jordan, vil rørledningene gå gjennom områder som er under kontroll av de egyptiske myndighetene, i motsetning til Sinai, som kan beskrives som et slags ”ingenmannsland”.alnoшкаф купе киев

olje_IsraelNylig undertegnet et jordansk selskap en intensjonsavtale om å kjøpe gass fra det israelske offshorefeltet Leviathan, Det kan bidra til å skape stabilitet i regionen, sier forskeren og sikkerhetsstrategen Nitzan Nuriel, skriver miff.no. Egypt er fra før av samarbeidspartner med den israelske gassindustrien.

”Når Jordan nå etter alt å dømme kommer inn i bildet for fullt, vil gass-samarbeidet mellom de tre landene kunne bidra til å danne et bolverk mot jihadistene som er på fremmarsj”, mener forskeren fra antiterrorinstituttet ved IDC Herzliya. Han er medlem av Israels nasjonale sikkerhetsråd, reservegeneral i IDF, og tidligere direktør for det israelske antiterrorbyrået.

”Israel vil produsere gassen, Egypt vil omdanne den til flytende form, og Jordan vil få nytte av den, i likhet med Egypt og Israel. Folk i alle de tre landene vil være glade for å kunne være sikret tilførsel av energi til en rimelig pris”, sier Nuriel ifølge Times of Israel.

Vel å merke må avtalen aksepteres av regjeringene i både Israel og Jordan før den kan tre i kraft. Men Nuriel mener det er grunn til å tro at ingen av partene vil stanse samarbeidet, selv om regjeringen i Jordan er under sterkt press fra anti-israelske grupper.

”Selvsagt er de frie til å trekke seg fra denne avtalen, men de vet hva som er deres beste alternativ. Israel kommer ikke til å bruke gassen i et politisk spill, slik noen av gulfstatene har forsøkt, og det vet de. For Israel er det slik at en kontrakt er en kontrakt. Det at man får sikre leveranser av energi til en rimelig pris vil hjelpe folk å ”glemme” hvor den kom fra”, forklarer han.

I juni undertegnet Israel og Egypt sin samarbeidsavtale om gass, som innebærer at Israel transporterer gass til Egypt, hvor den omgjøres til flytende form, for så å transporteres til strømkraftverk i Israel – og nå altså etter alt å dømme snart også i Jordan, skriver miff.no.

”For første gang vil alle de tre landene ha en sikker, stabil og rimelig tilførsel av energi. Israelerne vil selvsagt ha nytte av dette, men i Jordan og Egypt, som begge er land med en stor andel fattige i befolkningen, vil gassavtalen være et solid og målbart resultat av fred og regionalt samarbeid”, sier Nuriel.

Han mener de merkbare gode fruktene av gass-samarbeidet vil styrke de rådende regimenes popularitet i de to landene, slik at både Egypts president Al-Sisi og Jordans Kong Abdullah vil tjene på dette i en tid der de utfordres av islamistiske elementer som kjemper for å få oppslutning. Avtalen kommer jo samtidig med at terrorgruppen ”Den islamske staten” (IS) har fremgang i Irak, som deler grense med Jordan. IS har selv erklært Jordan som sitt neste mål i kampen for å gjenopprette det islamistiske kalifatet.

Nuriel analyserer det slik at utfordringen fra islamistene er en vesentlig forklaring på hvorfor både Egypt og Jordan nå ivrer etter å få til å samarbeide med Israel. ”Jihadister har ødelagt den egyptiske gassindustrien i Sinai, ved å sprenge rørledninger igjen og igjen”, sier han. – Slik drev de ironisk nok Egypt til å inngå avtale med Israel, skriver miff.no

Når selskapene som drifter Leviathan-feltet nå skal transportere gassen til Idku i nærheten av Alexandria, og derfra igjen videre til Jordan, vil rørledningene gå gjennom områder som er under kontroll av de egyptiske myndighetene, i motsetning til Sinai, som kan beskrives som et slags ”ingenmannsland”.