Julitallene fra Statistisk Sentralbyrå viser en økning i importen av israelske varer til Norge. Tallene viser at det i løpet av juli ble importert varer fra Israel for 53 millioner kroner. Dette er 8,2 prosent mer enn i samme måned i 2013, som også var et rekordår, skriver Dagen. SVs Vegar Solhjell er sur, mens presidenten i Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, gleder seg over de positive tallene. ”Det er ikke norske myndigheter som styrer handelen med Israel”, sier stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell til Dagen. Han viser til at norsk handel øker med de fleste land. ”Men jeg er kritisk til at regjeringen har varslet at de vil inngå en ny handelsavtale med Israel om økt handel. Vi kan la være å stimulere handelen med Israel, og innføre tiltak for varer fra ulovlige områder,” sier han. ”Vi gleder oss over denne økningen, men regner med at importen av israelske varer vil øke kraftig fremover. Vi ser at Israel tilbyr mange nye varer innenfor helse og høyteknologi, som er aktuelle på det norske markedet”, sier Dag Abrahamsen til Dagen. ”Derfor tror jeg at importtallene i dag er småtteri i forhold til det som vil skje i fremtiden”, legger han til. Dag Abrahamsen viser til at tallene fra SSB omfatter bare den direkte importen, mens det i virkeligheten er mye indirekte import av produkter «Made in Israel», siden de er underleverandør av mange varer som havner i Norge. Palestinakomitéen er lite glad for at importen av israelske varer øker. ”Israel har et marked i Norge, og de arbeider selvsagt for å øke sine markedsandeler” sier daglig leder Kathrine Jensen til Dagen, Jensen mener at en av grunnene til at importen fra Israel øker er at ikke alle butikkene er bevisste nok på å unngå israelske varer. Hans Fredrik Grøvan, KrF, er leder for Israels Venner på Stortinget, og han er svært glad for at importen fra Israel økte også i juli. ”Dette viser at trusselen om boikott av israelske varer ikke har noen virkning på norske forbrukere og på de som importerer fra Israel”, sier han. Grøvan påpeker at importøkningen viser at israelske produkter, som pc-er og mobiltelefoner, er noe som alle har behov for i hverdagen. ”Vi skal også merke oss at handelsforbindelsen med Israel har hatt en vekst i flere år, og dette er veldig positivt. Dette skal vi arbeide videre med”, sier Hans Fredrik Grøvan. Den totale import fra Israel i de sju første månedene er på 540 millioner, og dette er en økning på 30 millioner kroner sammenlignet med rekordåret i fjor.my-mebel.netwww.homemagazin.com.ua/

Dag_Abrahamsen-150x150Julitallene fra Statistisk Sentralbyrå viser en økning i importen av israelske varer til Norge. Tallene viser at det i løpet av juli ble importert varer fra Israel for 53 millioner kroner. Dette er 8,2 prosent mer enn i samme måned i 2013, som også var et rekordår, skriver Dagen. SVs Vegar Solhjell er sur, mens presidenten i Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, gleder seg over de positive tallene.

”Det er ikke norske myndigheter som styrer handelen med Israel”, sier stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell til Dagen. Han viser til at norsk handel øker med de fleste land. ”Men jeg er kritisk til at regjeringen har varslet at de vil inngå en ny handelsavtale med Israel om økt handel. Vi kan la være å stimulere handelen med Israel, og innføre tiltak for varer fra ulovlige områder,” sier han.

”Vi gleder oss over denne økningen, men regner med at importen av israelske varer vil øke kraftig fremover. Vi ser at Israel tilbyr mange nye varer innenfor helse og høyteknologi, som er aktuelle på det norske markedet”, sier Dag Abrahamsen til Dagen. ”Derfor tror jeg at importtallene i dag er småtteri i forhold til det som vil skje i fremtiden”, legger han til.

Dag Abrahamsen viser til at tallene fra SSB omfatter bare den direkte importen, mens det i virkeligheten er mye indirekte import av produkter «Made in Israel», siden de er underleverandør av mange varer som havner i Norge.

Palestinakomitéen er lite glad for at importen av israelske varer øker. ”Israel har et marked i Norge, og de arbeider selvsagt for å øke sine markedsandeler” sier daglig leder Kathrine Jensen til Dagen, Jensen mener at en av grunnene til at importen fra Israel øker er at ikke alle butikkene er bevisste nok på å unngå israelske varer.

Hans Fredrik Grøvan, KrF, er leder for Israels Venner på Stortinget, og han er svært glad for at importen fra Israel økte også i juli. ”Dette viser at trusselen om boikott av israelske varer ikke har noen virkning på norske forbrukere og på de som importerer fra Israel”, sier han. Grøvan påpeker at importøkningen viser at israelske produkter, som pc-er og mobiltelefoner, er noe som alle har behov for i hverdagen.

”Vi skal også merke oss at handelsforbindelsen med Israel har hatt en vekst i flere år, og dette er veldig positivt. Dette skal vi arbeide videre med”, sier Hans Fredrik Grøvan. Den totale import fra Israel i de sju første månedene er på 540 millioner, og dette er en økning på 30 millioner kroner sammenlignet med rekordåret i fjor.