Til tross for sikkerhetssituasjonen og trusler om kommersiell boikott i Europa, har en ny rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) rangert Israel som det fjerde mest attraktive målet for direkte investeringer blant OECDs 34 medlemsnasjoner, skriver Israel Hayom. Ifølge rapporten, som sammenlikner forholdet mellom Foreign Direct Investments (FDI) og lands bruttonasjonalprodukt, utgjorde Israels FDI 4 prosent av BNP i 2013, omtrent det samme resultatet som de tre landene som er rangert foran Israel i undersøkelsen, Luxembourg, Irland og Chile. Undersøkelsen reflekterer investorenes tillit til et lands økonomi og dets økonomiske vekstanslag. Rapporten slår fast at Israels forhold mellom FDI til BNP var "betydelig høyere enn OECD samlet ratio på 1,4 prosent, eurolandenes samlede ratio på 1,4 prosent, og de 20 viktigste landene samlede ratio på 1,6 prosent." Rita Goldstein Galperin, Israels kommersielle attache til OECD sier til Israel Hayom at «forholdet mellom utenlandske investeringer i Israel er høyere enn gjennomsnittet i OECD, noe som gjenspeiler det faktum at Israel har vært et attraktivt investeringmål."my-mebel.net/homemagazin.com.ua/

Israel_BoligTil tross for sikkerhetssituasjonen og trusler om kommersiell boikott i Europa, har en ny rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) rangert Israel som det fjerde mest attraktive målet for direkte investeringer blant OECDs 34 medlemsnasjoner, skriver Israel Hayom.

Ifølge rapporten, som sammenlikner forholdet mellom Foreign Direct Investments (FDI) og lands bruttonasjonalprodukt, utgjorde Israels FDI 4 prosent av BNP i 2013, omtrent det samme resultatet som de tre landene som er rangert foran Israel i undersøkelsen, Luxembourg, Irland og Chile. Undersøkelsen reflekterer investorenes tillit til et lands økonomi og dets økonomiske vekstanslag.

Rapporten slår fast at Israels forhold mellom FDI til BNP var “betydelig høyere enn OECD samlet ratio på 1,4 prosent, eurolandenes samlede ratio på 1,4 prosent, og de 20 viktigste landene samlede ratio på 1,6 prosent.”

Rita Goldstein Galperin, Israels kommersielle attache til OECD sier til Israel Hayom at «forholdet mellom utenlandske investeringer i Israel er høyere enn gjennomsnittet i OECD, noe som gjenspeiler det faktum at Israel har vært et attraktivt investeringmål.”