Mens palestinske barn på Gazastripen læres opp i FNs skolesystem til å hate jødene, er det ikke mye hat å spore i tegningen til 11 år gamle Ohad fra Sderot.  Da barna i kibbutz Re'im ble bedt om å uttrykke sine følelser gjennom tegninger leverte han en tegning som viste en sint Hamas-rakett som krasjet med et sint israelsk jagerfly. Flydelene ble til hjerter som ramlet ned på bakken der de ble fanget opp av palestinske og israelske barn. (Se under) Barna i kibbutzen som ligger i Eshkol-regionen nær Gazastripen har blitt kraftig rammet av frykten for rakettene. For å hjelpe kibbutzbarna å komme over traumene ba de ansatte ved kibbutzens kommunesenter barna om å tegne ”Mitt tre av styrke”. Hvert barn farget treet og ved siden av det plasserte de tingene han eller hun elsker, og som hjelper ham eller henne til å være sterke, skriver Ynet News, som har besøkt kibbutzen. "Først var vi bekymret for at det i det øyeblikket vi ga barna en mulighet for selvutfoldelse ville  dukke opp mye gift, frykt og hat, men Ohads tegning forsikret oss om at dette ikke var tilfelle. Vi innså at barna ser virkeligheten like godt som vi gjør, og selv på en renere måte. Ohad ga oss sin tegning som en gave, og før vi dro, fortalte han oss at "jeg er sikker på at barna i Gaza også kan være mine venner og vi kan leke sammen”, forteller en av de ansatte i ved kommunehuset, Matan Pinkas. En av de unge jentene forteller til den israelske avisen at hun var spesielt glad for å kunne tegne. Emmas Kpostianski er åtte år og skal snart starte i tredje klasse. Hun viser stolt frem sin tegning. Ved siden av treet har hun skrevet "å synge, å danse og å tegne." Hun forklarer at "dette er det jeg elsker. Min mor er kunstner, og jeg ønsker å være en også, og dessuten synger og lytter jeg til musikk. Det roer meg ned og hjelper meg å komme gjennom bommene”.  "Jeg vil at alt skal gå tilbake til det normale allerede, og jeg ønsker å være på musikkskole," legger hun til. Seks år gamle Sagi Arussi er opptatt av de praktiske problemene med ”bommene”. ”Jeg liker ikke bommene eller Code Red, den avbryter meg når jeg leker”, sier han. Han har tegnet en gutt som spiser og sover ved siden av treet. "Jeg vil at støyen må stoppe, for å ha en ferie og for at vi skal kunne være i stand til å leke ute, oppsøke steder eller sitte hjemme å spise i fred, de tingene jeg elsker," sier han alvorlig. kreminlb.com.ua/homemagazin.com.ua/

emmaMens palestinske barn på Gazastripen læres opp i FNs skolesystem til å hate jødene, er det ikke mye hat å spore i tegningen til 11 år gamle Ohad fra Sderot.  Da barna i kibbutz Re’im ble bedt om å uttrykke sine følelser gjennom tegninger leverte han en tegning som viste en sint Hamas-rakett som krasjet med et sint israelsk jagerfly. Flydelene ble til hjerter som ramlet ned på bakken der de ble fanget opp av palestinske og israelske barn. (Se under)

Barna i kibbutzen som ligger i Eshkol-regionen nær Gazastripen har blitt kraftig rammet av frykten for rakettene. For å hjelpe kibbutzbarna å komme over traumene ba de ansatte ved kibbutzens kommunesenter barna om å tegne ”Mitt tre av styrke”. Hvert barn farget treet og ved siden av det plasserte de tingene han eller hun elsker, og som hjelper ham eller henne til å være sterke, skriver Ynet News, som har besøkt kibbutzen.

“Først var vi bekymret for at det i det øyeblikket vi ga barna en mulighet for selvutfoldelse ville  dukke opp mye gift, frykt og hat, men Ohads tegning forsikret oss om at dette ikke var tilfelle. Vi innså at barna ser virkeligheten like godt som vi gjør, og selv på en renere måte. Ohad ga oss sin tegning som en gave, og før vi dro, fortalte han oss at “jeg er sikker på at barna i Gaza også kan være mine venner og vi kan leke sammen”, forteller en av de ansatte i ved kommunehuset, Matan Pinkas.

En av de unge jentene forteller til den israelske avisen at hun var spesielt glad for å kunne tegne. Emmas Kpostianski er åtte år og skal snart starte i tredje klasse. Hun viser stolt frem sin tegning. Ved siden av treet har hun skrevet “å synge, å danse og å tegne.” Hun forklarer at “dette er det jeg elsker. Min mor er kunstner, og jeg ønsker å være en også, og dessuten synger og lytter jeg til musikk. Det roer meg ned og hjelper meg å komme gjennom bommene”.  “Jeg vil at alt skal gå tilbake til det normale allerede, og jeg ønsker å være på musikkskole,” legger hun til.

Seks år gamle Sagi Arussi er opptatt av de praktiske problemene med ”bommene”. ”Jeg liker ikke bommene eller Code Red, den avbryter meg når jeg leker”, sier han. Han har tegnet en gutt som spiser og sover ved siden av treet. “Jeg vil at støyen må stoppe, for å ha en ferie og for at vi skal kunne være i stand til å leke ute, oppsøke steder eller sitte hjemme å spise i fred, de tingene jeg elsker,” sier han alvorlig.

tegning