De lever i en verden omgitt av fiender som vil utslette dem, og under en konstant terrortrussel, men er like blide. En meningsmåling utført av det israelske statistiske sentralbyrået viser at hele 85,7 prosent av israelerne sier de er fornøyd med sine liv. Kun 14 prosent av de spurte sier at de ikke er veldig fornøyd eller fornøyd. Målingen ble gjennomført fra januar til desember 2013 blant 7400 israelere i alderen 20 og over, skriver Israel Hayom. Til tross for at svarene indikerer tilfredshet med livet generelt er antall respondenter som sier de er fornøyd med landets økonomi falt fra 56 prosent i 2012 til 53 prosent i 2013 Litt flere menn (55 prosent) enn kvinner (51 prosent) sier at de er fornøyd med den økonomiske situasjonen i Israel, og 39 prosent av de spurte sier de tror økonomien vil bedre seg. På spørsmål om deres personlige økonomi svarer nesten to tredjedeler (65 prosent) av respondentene at deres familier er i stand til å dekke sine månedlige utlegg, mens 35 prosent sier at deres familier hadde problemer med å gjøre det. Målingen spurte også om generell bekymring og angst, og 27 prosent av respondentene sier at de hadde følt seg stresset "hele tiden" eller "ofte" i løpet av året. I tillegg svarer 19 prosent at bekymringer "hele tiden" eller "ofte" forhindret dem i å sove, og ytterligere 34 prosent sier bekymringer "noen ganger" eller "av og til" holdt dem våkne. Flere kvinner (22 prosent) enn menn (16 prosent) sier at bekymringer holdt dem opp om natten. Undersøkelsen viser også at 11 prosent av den israelske befolkningen ikke har noen å vende seg til med problemer eller personlige kriser. Antallet øker med alderen. Ifølge målingen føler 9 prosent seg ensomme ofte og 19 prosent rapporterer at de føler seg ensom "noen ganger" eller "av og til."kreminlb.com.ua/homemagazin.com.ua

Israeler_barnDe lever i en verden omgitt av fiender som vil utslette dem, og under en konstant terrortrussel, men er like blide. En meningsmåling utført av det israelske statistiske sentralbyrået viser at hele 85,7 prosent av israelerne sier de er fornøyd med sine liv. Kun 14 prosent av de spurte sier at de ikke er veldig fornøyd eller fornøyd. Målingen ble gjennomført fra januar til desember 2013 blant 7400 israelere i alderen 20 og over, skriver Israel Hayom.

Til tross for at svarene indikerer tilfredshet med livet generelt er antall respondenter som sier de er fornøyd med landets økonomi falt fra 56 prosent i 2012 til 53 prosent i 2013 Litt flere menn (55 prosent) enn kvinner (51 prosent) sier at de er fornøyd med den økonomiske situasjonen i Israel, og 39 prosent av de spurte sier de tror økonomien vil bedre seg.

På spørsmål om deres personlige økonomi svarer nesten to tredjedeler (65 prosent) av respondentene at deres familier er i stand til å dekke sine månedlige utlegg, mens 35 prosent sier at deres familier hadde problemer med å gjøre det.

Målingen spurte også om generell bekymring og angst, og 27 prosent av respondentene sier at de hadde følt seg stresset “hele tiden” eller “ofte” i løpet av året. I tillegg svarer 19 prosent at bekymringer “hele tiden” eller “ofte” forhindret dem i å sove, og ytterligere 34 prosent sier bekymringer “noen ganger” eller “av og til” holdt dem våkne. Flere kvinner (22 prosent) enn menn (16 prosent) sier at bekymringer holdt dem opp om natten.

Undersøkelsen viser også at 11 prosent av den israelske befolkningen ikke har noen å vende seg til med problemer eller personlige kriser. Antallet øker med alderen. Ifølge målingen føler 9 prosent seg ensomme ofte og 19 prosent rapporterer at de føler seg ensom “noen ganger” eller “av og til.”