Lederen for Israels Venner på Stortinget, stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, forventer et tydeligere nei til boikott av varer fra Israel og fra områder med uavklart status, skriver Stavanger Aftenblad. ”Isolasjon av det eneste demokratiet i Midt-Østen gjennom handelsboikotter vil være uforståelig når vi sammen med USA og EU lemper på handelsboikotter av Iran,” sier han til avisen. ”Isolasjon bidrar ikke til å fremme motivasjon for å finne løsninger på den pågående konflikten. Dessuten vil den også gjøre situasjonen vanskeligere økonomisk for palestinerne,” sier han. Gørvan mener tidligere regjeringer har inntatt standpunkt som har gjort det vanskelig for Norge å spille en brobyggerrolle i konflikten. ”Et eksempel på det er Stoltenberg-regjeringens kontakt med Hamas som ingen andre land i vestlig verden fulgte opp. Norges regjering har for ensidig støttet palestinernes sak og har ikke tydelig nok gitt uttrykk for forståelse for Israels sikkerhetsbehov og retten til å forsvare seg”, sier han.www.kreminlb.com.ua/наматрасник

GørvanLederen for Israels Venner på Stortinget, stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, forventer et tydeligere nei til boikott av varer fra Israel og fra områder med uavklart status, skriver Stavanger Aftenblad. ”Isolasjon av det eneste demokratiet i Midt-Østen gjennom handelsboikotter vil være uforståelig når vi sammen med USA og EU lemper på handelsboikotter av Iran,” sier han til avisen.

”Isolasjon bidrar ikke til å fremme motivasjon for å finne løsninger på den pågående konflikten. Dessuten vil den også gjøre situasjonen vanskeligere økonomisk for palestinerne,” sier han.

Gørvan mener tidligere regjeringer har inntatt standpunkt som har gjort det vanskelig for Norge å spille en brobyggerrolle i konflikten. ”Et eksempel på det er Stoltenberg-regjeringens kontakt med Hamas som ingen andre land i vestlig verden fulgte opp. Norges regjering har for ensidig støttet palestinernes sak og har ikke tydelig nok gitt uttrykk for forståelse for Israels sikkerhetsbehov og retten til å forsvare seg”, sier han.