Israel er en av verdens største våpeneksportører, og kjent for høy kvalitet på sine høyteknologiske løsninger. Norge kan ha mye å hente ved å kjøpe våpen fra Israel. Fremskrittspartiets handelspolitiske talsmann, og medlem av styret i Norsk Israelsk Handelskammer, Jørund Henning Rytman, mener likevel at også Norge kan ha noe positivt å bidra med i forhold til Israel. ”Norsk våpenteknologi ville kanskje bidratt til bedre presisjon, slik at de sivile tapene kunne ha blitt færre” sier han til Klassekampen. Rytman mener at Norge må oppheve forbudet mot salg av våpen til Israel. Han får i følge Klassekampen støtte fra Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Kristian Norheim. ”Fremskrittspartiet er for økt samarbeid med Israel, også når det gjelder norsk våpenindustri,” sier Norheim.купить сейфодеяло купить киев

Rytman3-150x150Israel er en av verdens største våpeneksportører, og kjent for høy kvalitet på sine høyteknologiske løsninger. Norge kan ha mye å hente ved å kjøpe våpen fra Israel. Fremskrittspartiets handelspolitiske talsmann, og medlem av styret i Norsk Israelsk Handelskammer, Jørund Henning Rytman, mener likevel at også Norge kan ha noe positivt å bidra med i forhold til Israel.

”Norsk våpenteknologi ville kanskje bidratt til bedre presisjon, slik at de sivile tapene kunne ha blitt færre” sier han til Klassekampen.

Rytman mener at Norge må oppheve forbudet mot salg av våpen til Israel. Han får i følge Klassekampen støtte fra Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Kristian Norheim. ”Fremskrittspartiet er for økt samarbeid med Israel, også når det gjelder norsk våpenindustri,” sier Norheim.