Knut Arild Hareide mener Norge vil miste troverdighet i Midtøsten-konflikten ved å innføre en handelsboikott av israelske varer, skriver NTB.  Hareide sier KrF ikke støtter utspillet fra leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), som i Klassekampen lørdag tar til orde for at Norge må innføre handelsboikott av varer som Israel produserer på vestbredden og i Øst Jerusalem. AP har støtte fra hele venstresiden samt regjeringens støtteparti Venstre i dette synet ifølge telegrambyrået. Men siden verken regjeringen eller KrF ønsker en slik boikott er det flertall på Stortinget mot mulige initiativer i en slik retning. "De siste dagenes grufulle hendelser viser at jobb nummer én er å få til en varig fredsløsning i regionen. Norge har historisk hatt en rolle der vi blir lyttet til av begge parter. Hvis vi blir med i en handelsboikott, så vil vi miste troverdighet som fredsforhandler og en part som kan bringe partene sammen", sier Hareide til NTB. Hareide sier Norge må legge et betydelig press på både Israel og Hamas for å få en slutt på den voldelige konflikten som pågår. "Jeg kan på ingen måte forsvare de tapene vi har sett de siste dagene, ikke minst på palestinsk side, men det er viktig å ansvarliggjøre begge parter. Hamas er en organisasjon som ønsker å tilintetgjøre Israel og sier at alle israelere er legitime mål. Hamas hadde muligheten til en våpenhvile, men tok ikke den muligheten", påpeker KrF-lederen. SV, MDG, Rødt og Venstre ønsker også at Norge bør skjerpe reglene når det gjelder handel med våpen. Norge eksporterer ikke våpen til Israel, men norske våpen kan ende opp der via allierte land. Venstre foreslår å innføre en sluttbrukererklæring, som er en garanti om at mottakerlandet er den endelige brukeren av våpenet. Ap og Sp mener dagens regelverk for våpenhandel er godt nok, skriver NTB. Hareide tror ikke en handelsboikott er veien å gå for å få til fred i regionen. "Jeg har møtt grupper i Israel som er langt ute på venstresiden og meget kritiske til den sittende regjeringen, men de er meget tydelige på at boikott ikke er veien å gå – verken av handel eller av mer akademisk og kulturell art", sier Hareide.сейф для оружияпостельное белье купить украина

HareideKnut Arild Hareide mener Norge vil miste troverdighet i Midtøsten-konflikten ved å innføre en handelsboikott av israelske varer, skriver NTB.  Hareide sier KrF ikke støtter utspillet fra leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), som i Klassekampen lørdag tar til orde for at Norge må innføre handelsboikott av varer som Israel produserer på vestbredden og i Øst Jerusalem. AP har støtte fra hele venstresiden samt regjeringens støtteparti Venstre i dette synet ifølge telegrambyrået. Men siden verken regjeringen eller KrF ønsker en slik boikott er det flertall på Stortinget mot mulige initiativer i en slik retning.

“De siste dagenes grufulle hendelser viser at jobb nummer én er å få til en varig fredsløsning i regionen. Norge har historisk hatt en rolle der vi blir lyttet til av begge parter. Hvis vi blir med i en handelsboikott, så vil vi miste troverdighet som fredsforhandler og en part som kan bringe partene sammen”, sier Hareide til NTB. Hareide sier Norge må legge et betydelig press på både Israel og Hamas for å få en slutt på den voldelige konflikten som pågår.

“Jeg kan på ingen måte forsvare de tapene vi har sett de siste dagene, ikke minst på palestinsk side, men det er viktig å ansvarliggjøre begge parter. Hamas er en organisasjon som ønsker å tilintetgjøre Israel og sier at alle israelere er legitime mål. Hamas hadde muligheten til en våpenhvile, men tok ikke den muligheten”, påpeker KrF-lederen.

SV, MDG, Rødt og Venstre ønsker også at Norge bør skjerpe reglene når det gjelder handel med våpen. Norge eksporterer ikke våpen til Israel, men norske våpen kan ende opp der via allierte land. Venstre foreslår å innføre en sluttbrukererklæring, som er en garanti om at mottakerlandet er den endelige brukeren av våpenet. Ap og Sp mener dagens regelverk for våpenhandel er godt nok, skriver NTB.

Hareide tror ikke en handelsboikott er veien å gå for å få til fred i regionen. “Jeg har møtt grupper i Israel som er langt ute på venstresiden og meget kritiske til den sittende regjeringen, men de er meget tydelige på at boikott ikke er veien å gå – verken av handel eller av mer akademisk og kulturell art”, sier Hareide.