I Norge har ungdom med ulike typer fysiske problemer ingen mulighet til å få avtjent sin verneplikt. Også i Israel har man  måttet avvise en del ungdommer på grunn av ulike typer medisinske problemer. Det vil man nå gjøre noe med. Rekrutter med medisinsk historie av visse alvorlige sykdommer, inkludert noen typer kreft, vil nå få lov til å jobbe frivillig for kampposisjoner har den israelske hæren besluttet, skriver Israel Hayom. De vil kunne delta i eliteenheter i blant annet artilleri, panserstyrker og ingeniøravdelinger, men ikke elite-ingeniøravdelinger. IDF Medical Corps har vært en pådriver for å innrullere unge israelere som tidligere ville ha vært forhindret fra å tjene på grunn av sine medisinske historier. Kampanjen inkluderer en beslutning om ikke å utelukke potensielle soldater fordi de er undervektige. IDF har tidligere utarbeidet et system for å inkludere psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede i hæren. "Det ville være enkelt å fortelle noen som er undervektige at de  ikke er medisinsk kvalifisert for tjenesten, men med de verktøyene som er tilgjengelige i medisin i dag kan vi finne årsaken til det. Hvis lav kroppsvekt er et resultat av noe, vil vi finne ut hva. Men lav vekt er i seg selv ikke en sykdom. " sier IDF Chief Medical Officer Brig. Mos dr. Itzik Kreiss. Som eksempel på den nye praksisen nevner Kreiss en person som har fått fjernet skjoldbruskkjertelen på grunn av kreft, og samtidig tildelt en lav medisinsk vurdering. En slik person vil nå være kvalifisert for et større utvalg av service-roller enn tidligere, for eksempel forsyningstjeneste med grensepolitiet og stillinger i Homefront Command. Visse øyeproblemer som tidligere ville ha holdt potensielle rekrutter ute av kamptjeneste eller helt ute av militæret er ikke lenger ansett som en ubrukelige til tjeneste, og i noen tilfeller vil slike vernepliktige også bli klarert for kampavdelinger.  "Vi ønsker å tillate flere soldater til kamproller," sier Kreiss. I den israelske hæren skal alle føle seg velkommen.  сейф оружейный киевdmi.com.ua

IDFI Norge har ungdom med ulike typer fysiske problemer ingen mulighet til å få avtjent sin verneplikt. Også i Israel har man  måttet avvise en del ungdommer på grunn av ulike typer medisinske problemer. Det vil man nå gjøre noe med. Rekrutter med medisinsk historie av visse alvorlige sykdommer, inkludert noen typer kreft, vil nå få lov til å jobbe frivillig for kampposisjoner har den israelske hæren besluttet, skriver Israel Hayom. De vil kunne delta i eliteenheter i blant annet artilleri, panserstyrker og ingeniøravdelinger, men ikke elite-ingeniøravdelinger.

IDF Medical Corps har vært en pådriver for å innrullere unge israelere som tidligere ville ha vært forhindret fra å tjene på grunn av sine medisinske historier. Kampanjen inkluderer en beslutning om ikke å utelukke potensielle soldater fordi de er undervektige. IDF har tidligere utarbeidet et system for å inkludere psykisk utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede i hæren.

“Det ville være enkelt å fortelle noen som er undervektige at de  ikke er medisinsk kvalifisert for tjenesten, men med de verktøyene som er tilgjengelige i medisin i dag kan vi finne årsaken til det. Hvis lav kroppsvekt er et resultat av noe, vil vi finne ut hva. Men lav vekt er i seg selv ikke en sykdom. ” sier IDF Chief Medical Officer Brig. Mos dr. Itzik Kreiss.

Som eksempel på den nye praksisen nevner Kreiss en person som har fått fjernet skjoldbruskkjertelen på grunn av kreft, og samtidig tildelt en lav medisinsk vurdering. En slik person vil nå være kvalifisert for et større utvalg av service-roller enn tidligere, for eksempel forsyningstjeneste med grensepolitiet og stillinger i Homefront Command. Visse øyeproblemer som tidligere ville ha holdt potensielle rekrutter ute av kamptjeneste eller helt ute av militæret er ikke lenger ansett som en ubrukelige til tjeneste, og i noen tilfeller vil slike vernepliktige også bli klarert for kampavdelinger.  “Vi ønsker å tillate flere soldater til kamproller,” sier Kreiss. I den israelske hæren skal alle føle seg velkommen.