"Veksten i den israelske økonomien avhenger først og fremst på å utvide vår markedsføringsvirksomhet i utlandet og skape nye markeder. I fjor besøkte jeg Kina. Som et resultat av dette besøket ser vi nå økonomisk utvikling og økt økonomisk aktivitet mellom våre to land. I Japan i forrige uke var det en klar beslutning om å utdype bånd og utvikle økonomiske, teknologiske, vitenskapelige og andre koblinger mellom oss og Japan," sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som nylig er kommet hjem fra statsbesøk i Japan (bilde), til den israelske regjeringens pressekontor. Netanyahu forteller at han også nylig snakket med den indiske statsministeren. Også han uttrykte et sterkt ønske om å utdype og utvikle økonomiske bånd til staten Israel. Israel er i ferd med å endre det økonomiske fokuset fra Europa til Asia og Latin Amerika. Regjeringen besluttet nylig å styrke de økonomiske båndene med Pacific Alliance, en pakt mellom fem latinamerikanske land med en samlet BNP på over 3 billiarder dollar. "Vi gjør en veldig konsentrert og fokusert innsats for å variere våre markeder, fra vår tidligere avhengighet til det europeiske markedet, til de voksende asiatiske og latinamerikanske markedene der Israel bare må ta en liten markedsandel for å skape vekst, sysselsetting og sosial velferd i staten Israel," sier statsministeren. "Dette er en strategisk og - tror jeg - en veldig lovende innsats. Det har allerede begynt å vise resultater og vil fortsette å gjøre det," sier han. Under regjeringsmøtet oppfordret han alle statsrådene til å gjøre en innsats hver på sitt felt. I de siste månedene har lederen for statsministerens kontor, direktør Harel Locker, sammen med sin nestleder, Yossi Katribas, finansdepartementet og departementene som har ansvar for økonomi, turisme, jordbruk, vitenskap og teknologi, ledet en interdepartemental gruppe som har formulert en helhetlig plan. En del av planen er å bruke 50 millioner shekel de neste fire årene til å åpne to nye kommersielle attachékontorer, i Chile og Peru, samarbeide med Inter-American Development Bank om et eget fond for opplæring og veiledning, samarbeide om industriell forskning og utvikling som vil bli finansiert av staten Israel og IADB, forsterke Israels ambassader i Mexico, Colombia og Costa Rica, gjennomføre en tre-års plan for å øke innkommende turisme fra Colombia og Mexico, gjenåpne den israelske ambassaden i Paraguay, og  etablere et felles landbruksforskningsfond med Mexico. Bare for å nevne noen av prosjektene. Det kombinerte BNP i Pacific Alliance Nations, som Israel nå inngår et tettere samarbeid med, er ca. 3000 milliarder dollar, og utgjør 40 % av Latin-Amerikas BNP. De danner den sjette største økonomien i verden. Disse landene står for 50 % av Latin-Amerikas handel og 26 % av kontinentets utenlandske investeringer. Den gjennomsnittlige veksten i medlemslandene er 5 % og importen ventes å vokse med 6 % per år. Det er stor etterspørsel i Latin-Amerika, særlig blant Pacific Alliances medlemsland, for israelsk teknologi og kompetanse på områder som - blant annet - infrastruktur, landbruk og vitenskap, mener den israelske regjeringen. I 2012 var den israelske eksporten til alliansens medlemsland i overkant av 1 milliard dollar, om lag 2 % av Israels totale kommersielle eksport. I februar i fjor ble Israel en observatør i Pacific Alliance. Som observatørstat vil Israel bli invitert til å ta del i arbeidet i Pacific Alliance og delta på konferanser som vil legge til rette for utvikling av samarbeid med alliansens medlemsland. Fordelene til den israelske økonomien med dypere bånd til Latin-Amerika generelt, og Pacific Alliances medlemsland i særdeleshet, er i følge den israelske regjeringen blant annet en økende økonomisk immunitet mot svingninger i globale markeder og en bedre utnyttelse av potensialet i handelen med disse landene.homemagazin.com.uanl.ua/

Netanyahu_Japan2“Veksten i den israelske økonomien avhenger først og fremst på å utvide vår markedsføringsvirksomhet i utlandet og skape nye markeder. I fjor besøkte jeg Kina. Som et resultat av dette besøket ser vi nå økonomisk utvikling og økt økonomisk aktivitet mellom våre to land. I Japan i forrige uke var det en klar beslutning om å utdype bånd og utvikle økonomiske, teknologiske, vitenskapelige og andre koblinger mellom oss og Japan,” sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som nylig er kommet hjem fra statsbesøk i Japan (bilde), til den israelske regjeringens pressekontor.

Netanyahu forteller at han også nylig snakket med den indiske statsministeren. Også han uttrykte et sterkt ønske om å utdype og utvikle økonomiske bånd til staten Israel.

Israel er i ferd med å endre det økonomiske fokuset fra Europa til Asia og Latin Amerika. Regjeringen besluttet nylig å styrke de økonomiske båndene med Pacific Alliance, en pakt mellom fem latinamerikanske land med en samlet BNP på over 3 billiarder dollar.

“Vi gjør en veldig konsentrert og fokusert innsats for å variere våre markeder, fra vår tidligere avhengighet til det europeiske markedet, til de voksende asiatiske og latinamerikanske markedene der Israel bare må ta en liten markedsandel for å skape vekst, sysselsetting og sosial velferd i staten Israel,” sier statsministeren. “Dette er en strategisk og – tror jeg – en veldig lovende innsats. Det har allerede begynt å vise resultater og vil fortsette å gjøre det,” sier han. Under regjeringsmøtet oppfordret han alle statsrådene til å gjøre en innsats hver på sitt felt.

I de siste månedene har lederen for statsministerens kontor, direktør Harel Locker, sammen med sin nestleder, Yossi Katribas, finansdepartementet og departementene som har ansvar for økonomi, turisme, jordbruk, vitenskap og teknologi, ledet en interdepartemental gruppe som har formulert en helhetlig plan.

En del av planen er å bruke 50 millioner shekel de neste fire årene til å åpne to nye kommersielle attachékontorer, i Chile og Peru, samarbeide med Inter-American Development Bank om et eget fond for opplæring og veiledning, samarbeide om industriell forskning og utvikling som vil bli finansiert av staten Israel og IADB, forsterke Israels ambassader i Mexico, Colombia og Costa Rica, gjennomføre en tre-års plan for å øke innkommende turisme fra Colombia og Mexico, gjenåpne den israelske ambassaden i Paraguay, og  etablere et felles landbruksforskningsfond med Mexico. Bare for å nevne noen av prosjektene.

Det kombinerte BNP i Pacific Alliance Nations, som Israel nå inngår et tettere samarbeid med, er ca. 3000 milliarder dollar, og utgjør 40 % av Latin-Amerikas BNP. De danner den sjette største økonomien i verden. Disse landene står for 50 % av Latin-Amerikas handel og 26 % av kontinentets utenlandske investeringer. Den gjennomsnittlige veksten i medlemslandene er 5 % og importen ventes å vokse med 6 % per år. Det er stor etterspørsel i Latin-Amerika, særlig blant Pacific Alliances medlemsland, for israelsk teknologi og kompetanse på områder som – blant annet – infrastruktur, landbruk og vitenskap, mener den israelske regjeringen.

I 2012 var den israelske eksporten til alliansens medlemsland i overkant av 1 milliard dollar, om lag 2 % av Israels totale kommersielle eksport. I februar i fjor ble Israel en observatør i Pacific Alliance. Som observatørstat vil Israel bli invitert til å ta del i arbeidet i Pacific Alliance og delta på konferanser som vil legge til rette for utvikling av samarbeid med alliansens medlemsland.

Fordelene til den israelske økonomien med dypere bånd til Latin-Amerika generelt, og Pacific Alliances medlemsland i særdeleshet, er i følge den israelske regjeringen blant annet en økende økonomisk immunitet mot svingninger i globale markeder og en bedre utnyttelse av potensialet i handelen med disse landene.