Den israelske turistministeren har levert et forslag til regjeringen som vil tillate ansettelse av langt flere jordanske arbeidere på hotellene i den sørlige feriebyen Eilat, skriver Ynet News. Det er mangel på arbeidskraft i reiselivsnæringen i den populære badebyen, og statsråden mener at en godkjenning av forslaget både vil løse dette problemet og styrke det fredelige samarbeidet mellom Jordan og Israel. Det er 12 000 hotellrom i Eilat, og tusenvis av arbeidere er nødvendig for å dekke stillinger i renhold, oppvask og romservice. Flere kortsiktige løsninger har blitt brukt for å løse dette problemet, men næringen ønsker mer permanente løsninger, skriver avisen. Som et resultat av en avtale inngått mellom Israel og Jordan er det i dag opp til 300 dagarbeidere fra Jordan som jobber i ulike områder i Eilat. Rundt 170 jordanske arbeidere krysser inn Eilat og returnere hjem på slutten av dagen. Det nye forslaget presentert av turistminister Landau og innenriksminister Gideon Sa'ar, tar sikte på  å tillate opptil 1500 arbeidere med jordansk statsborgerskap å jobbe i Eilats hoteller. Målet er å kunne tilby en stabil og tidsriktig løsning på arbeidskraftmangelen. Disse arbeiderne vil i henhold til forslaget være dagarbeidere som kommer tilbake til Jordan på slutten av arbeidsdagen, og vil være ansatt i renhold, oppvask og romservice på hotellene i Eilat. En slik avtale vil også bidra til å avhjelpe den høye arbeidsledigheten i den sørlige delen av Jordan. De to statsrådene har støtte fra den israelske hotellbransjen etter at bestrebelser lansert av departementene og hotellbransjen for å oppmuntre israelere til å jobbe i disse stillingene ikke var  vellykket. Turistdepartementet sammen med Finansdepartementet og representanter fra hotellbransjen lanserte en kampanje som tilbød israelere gunstige forhold som stipend, årsbonus, bostøtte, barnehage osv, uten at det ga noen resultater. Nesten 90% av den tilgjengelige arbeidsstyrken i Eilat er ansatt i reiselivsnæringen. "Det er klart for alle at en krise i Eilats hotellbransje vil føre til byens økonomiske kollaps," skrev reiselivsnæringen i Eilat i et brev til departementene. "Det er tid for våre politikere til å innse at hvis de ikke klarer å finne en løsning på arbeidskraftmangelen snart vil enorme budsjetter være nødvendig for å reparere skader forårsaket av den økonomiske krisen byen vil lide," het det i brevet. Nå håper bransjen på støtte til forslaget om å tillate langt flere jordanere å jobbe i byen. "Vi har besluttet å fremme spørsmålet om godkjenninger av arbeidsvisum godkjenninger for jordanske arbeidere i Eilat ut fra et ønske om å styrke hotellnæringen," forklarer turistminister Uzi Landau. "Det er en alvorlig svikt i arbeidskraft i Eilats hoteller som bare vil utdype seg etter som sommersesongen nærmer seg"www.homemagazin.com.ua/nl.ua/

EilatDen israelske turistministeren har levert et forslag til regjeringen som vil tillate ansettelse av langt flere jordanske arbeidere på hotellene i den sørlige feriebyen Eilat, skriver Ynet News. Det er mangel på arbeidskraft i reiselivsnæringen i den populære badebyen, og statsråden mener at en godkjenning av forslaget både vil løse dette problemet og styrke det fredelige samarbeidet mellom Jordan og Israel. Det er 12 000 hotellrom i Eilat, og tusenvis av arbeidere er nødvendig for å dekke stillinger i renhold, oppvask og romservice.

Flere kortsiktige løsninger har blitt brukt for å løse dette problemet, men næringen ønsker mer permanente løsninger, skriver avisen.

Som et resultat av en avtale inngått mellom Israel og Jordan er det i dag opp til 300 dagarbeidere fra Jordan som jobber i ulike områder i Eilat. Rundt 170 jordanske arbeidere krysser inn Eilat og returnere hjem på slutten av dagen.

Det nye forslaget presentert av turistminister Landau og innenriksminister Gideon Sa’ar, tar sikte på  å tillate opptil 1500 arbeidere med jordansk statsborgerskap å jobbe i Eilats hoteller. Målet er å kunne tilby en stabil og tidsriktig løsning på arbeidskraftmangelen. Disse arbeiderne vil i henhold til forslaget være dagarbeidere som kommer tilbake til Jordan på slutten av arbeidsdagen, og vil være ansatt i renhold, oppvask og romservice på hotellene i Eilat. En slik avtale vil også bidra til å avhjelpe den høye arbeidsledigheten i den sørlige delen av Jordan.

De to statsrådene har støtte fra den israelske hotellbransjen etter at bestrebelser lansert av departementene og hotellbransjen for å oppmuntre israelere til å jobbe i disse stillingene ikke var  vellykket. Turistdepartementet sammen med Finansdepartementet og representanter fra hotellbransjen lanserte en kampanje som tilbød israelere gunstige forhold som stipend, årsbonus, bostøtte, barnehage osv, uten at det ga noen resultater. Nesten 90% av den tilgjengelige arbeidsstyrken i Eilat er ansatt i reiselivsnæringen.

“Det er klart for alle at en krise i Eilats hotellbransje vil føre til byens økonomiske kollaps,” skrev reiselivsnæringen i Eilat i et brev til departementene. “Det er tid for våre politikere til å innse at hvis de ikke klarer å finne en løsning på arbeidskraftmangelen snart vil enorme budsjetter være nødvendig for å reparere skader forårsaket av den økonomiske krisen byen vil lide,” het det i brevet. Nå håper bransjen på støtte til forslaget om å tillate langt flere jordanere å jobbe i byen.

“Vi har besluttet å fremme spørsmålet om godkjenninger av arbeidsvisum godkjenninger for jordanske arbeidere i Eilat ut fra et ønske om å styrke hotellnæringen,” forklarer turistminister Uzi Landau. “Det er en alvorlig svikt i arbeidskraft i Eilats hoteller som bare vil utdype seg etter som sommersesongen nærmer seg”