Forsvarsindustrien i Israel har fått verdensomspennende anerkjennelse som en ledende kraft i utviklingen av luft- og romteknologi for både militære og sivile anvendelser. Denne unike statusen trekker på nær fem tiår med design og produksjonsprosjekter for kunder i Israel og rundt hele kloden, skriver Israel Defence, som representere forsvarsfirmaene. Den israelske presidenten og statsministeren bestemte seg for to år siden for å øke budsjettet for Israel Space Agency og å konsolidere en plan ment å posisjonere Israel som en betydelig aktør i verden romindustri. Som en del av denne virksomheten arrangeres nå  "The 2014 IsraelDefense Air and Space Conference", som starter 7.juli.  IsraelDefense Air and Space  Conference vil samle forskere, utviklere, prosjektledere og operatører fra Israel og resten av verden. Den er ment å oppmuntre til offentlig diskurs om felt som luftfart og romfart i Israel, med hensyn til generelle politikk, nasjonal sikkerhet, internasjonale forbindelser og avanserte teknologier. Arrangementet kombinerer to konferanser: IsraelDefense Air and Space Conference og en ekstra stor konferanse på temaet Missile Active Defense. Ved siden av konferansene vil det bli holdt en teknologisk utstilling organisert av IsraelDefense i samarbeid med ledende industrier i Israel. Konferansens målsetting er å presentere de ledende og banebrytende teknologier som er utviklet så langt innen Aviation, Space og Missile Defense og å vekke internasjonal bevissthet blant politikere,  og forsvarsindustrien. Den er også rettet mot å bedre tilpasse mulighetene for nåværende og fremtidige krav, og å fremme og utvikle virksomhetenes samarbeid for sivile og militære formål., skriver arrangørene.  www.dmi.com.ua/nl.ua/

romfart3Forsvarsindustrien i Israel har fått verdensomspennende anerkjennelse som en ledende kraft i utviklingen av luft- og romteknologi for både militære og sivile anvendelser. Denne unike statusen trekker på nær fem tiår med design og produksjonsprosjekter for kunder i Israel og rundt hele kloden, skriver Israel Defence, som representere forsvarsfirmaene. Den israelske presidenten og statsministeren bestemte seg for to år siden for å øke budsjettet for Israel Space Agency og å konsolidere en plan ment å posisjonere Israel som en betydelig aktør i verden romindustri. Som en del av denne virksomheten arrangeres nå  “The 2014 IsraelDefense Air and Space Conference“, som starter 7.juli. 

IsraelDefense Air and Space  Conference vil samle forskere, utviklere, prosjektledere og operatører fra Israel og resten av verden. Den er ment å oppmuntre til offentlig diskurs om felt som luftfart og romfart i Israel, med hensyn til generelle politikk, nasjonal sikkerhet, internasjonale forbindelser og avanserte teknologier.

Arrangementet kombinerer to konferanser: IsraelDefense Air and Space Conference og en ekstra stor konferanse på temaet Missile Active Defense. Ved siden av konferansene vil det bli holdt en teknologisk utstilling organisert av IsraelDefense i samarbeid med ledende industrier i Israel.

Konferansens målsetting er å presentere de ledende og banebrytende teknologier som er utviklet så langt innen Aviation, Space og Missile Defense og å vekke internasjonal bevissthet blant politikere,  og forsvarsindustrien. Den er også rettet mot å bedre tilpasse mulighetene for nåværende og fremtidige krav, og å fremme og utvikle virksomhetenes samarbeid for sivile og militære formål., skriver arrangørene.