Det israelske flyselskapet Arkia søkte norske myndigheter om å  få ha bevæpnede vakter om bord på sine charterpregede flygninger mellom Oslo og Tel Aviv i sommer. Det hastet med avgjørelsen, siden sommersesongen er i innledningsfasen. Nå har samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen tatt tak i saken, og i går kom gladmeldingen både for Arkia og andre israelske flyselskapet. De får bruke væpnede vakter på sine flyvninger mellom Israel og Norge.  Avgjørelsen kom ikke uventet. Samferdselsministeren regnes for å være en person med stor forståelse for Israels spesielle behov. "Regjeringens beslutning er tatt med hensyn til sikkerheten om bord og praksis som er etablert i flytrafikken i flere land", sier han i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. Ordningen vil også gjelde på fly fra USA. Han understreker at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å innføre en slik ordning om bord på norske fly. Norge inngår nå en prøveordning om bruk av væpnede vakter om bord på passasjerfly på ruter til og fra Norge. Ordningen gjelder for flyvninger med amerikanske fly mellom Norge og USA og med israelske fly mellom Norge og Israel. Prøveordningen gjelder for tre år og vil evalueres mot slutten av prøvetiden. Det er politiet som vil ha den daglige håndteringen av ordningen. Politiet vil i samarbeid med Luftfartstilsynet utarbeide prosedyrer for håndtering av våpen mens det aktuelle flyet står på bakken. Bruk av væpnede vakter skal skje i overensstemmelse med FNs internasjonale luftfartsorganisasjons (ICAO) retningslinjer. Passasjerene vil kunne finne informasjon om dette på Luftfartstilsynets og lufthavnoperatørenes nettsider. Hvis prøveordningen skal utvides til flyselskaper fra andre land enn USA og Israel, må aktuelle land søke Samferdselsdepartementet, som vil vurdere søknaden i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. Siden prøveordningen gjelde for tre år, betyr det at Ketil Solvik-Olsen har sikret seg at det blir han som vil ta den endelige avgjørelsen om ordningen skal bli permanent. Ordningen skal eventuelt fornyes før neste stortingsvalg. Tidligere luftfartsdirektør og SAS-pilot Otto Lagarhus er ikke overrasket over at selskapene vil ha bevæpnede vakter. «Det er mye oppmerksomhet om Israel, men det er også andre destinasjoner der det er like aktuelt å bruke slike vakter. Hvis det er et urolig hjørne av verden, at landet er terrorutsatt eller sikkerhetskontrollen i et land ikke får seks stjerner, kan det være aktuelt å fly med egen vakt», sa han til Dagen da søknaden fra Arkia ble kjent i mai måned. Norsk Flygerforbund har derimot vært negative til det ekstra sikkerhetstiltaket for passasjerene. «Man bør heller være sikre på at det ikke finnes våpen i flyet enn å pøse på med flere», sa Lars Arne Vestfossen, som har ansvar for sikkerhetsspørsmål i Norsk Flygerforbund ifølge Dagen.dmi.com.uanl.ua/

Ketil_Solvik_Olsen-150x1501Det israelske flyselskapet Arkia søkte norske myndigheter om å  få ha bevæpnede vakter om bord på sine charterpregede flygninger mellom Oslo og Tel Aviv i sommer. Det hastet med avgjørelsen, siden sommersesongen er i innledningsfasen. Nå har samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen tatt tak i saken, og i går kom gladmeldingen både for Arkia og andre israelske flyselskapet. De får bruke væpnede vakter på sine flyvninger mellom Israel og Norge.  Avgjørelsen kom ikke uventet. Samferdselsministeren regnes for å være en person med stor forståelse for Israels spesielle behov.

“Regjeringens beslutning er tatt med hensyn til sikkerheten om bord og praksis som er etablert i flytrafikken i flere land”, sier han i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. Ordningen vil også gjelde på fly fra USA. Han understreker at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å innføre en slik ordning om bord på norske fly.

Norge inngår nå en prøveordning om bruk av væpnede vakter om bord på passasjerfly på ruter til og fra Norge. Ordningen gjelder for flyvninger med amerikanske fly mellom Norge og USA og med israelske fly mellom Norge og Israel. Prøveordningen gjelder for tre år og vil evalueres mot slutten av prøvetiden.

Det er politiet som vil ha den daglige håndteringen av ordningen. Politiet vil i samarbeid med Luftfartstilsynet utarbeide prosedyrer for håndtering av våpen mens det aktuelle flyet står på bakken.

Bruk av væpnede vakter skal skje i overensstemmelse med FNs internasjonale luftfartsorganisasjons (ICAO) retningslinjer. Passasjerene vil kunne finne informasjon om dette på Luftfartstilsynets og lufthavnoperatørenes nettsider.

Hvis prøveordningen skal utvides til flyselskaper fra andre land enn USA og Israel, må aktuelle land søke Samferdselsdepartementet, som vil vurdere søknaden i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. Siden prøveordningen gjelde for tre år, betyr det at Ketil Solvik-Olsen har sikret seg at det blir han som vil ta den endelige avgjørelsen om ordningen skal bli permanent. Ordningen skal eventuelt fornyes før neste stortingsvalg.

Tidligere luftfartsdirektør og SAS-pilot Otto Lagarhus er ikke overrasket over at selskapene vil ha bevæpnede vakter. «Det er mye oppmerksomhet om Israel, men det er også andre destinasjoner der det er like aktuelt å bruke slike vakter. Hvis det er et urolig hjørne av verden, at landet er terrorutsatt eller sikkerhetskontrollen i et land ikke får seks stjerner, kan det være aktuelt å fly med egen vakt», sa han til Dagen da søknaden fra Arkia ble kjent i mai måned.

Norsk Flygerforbund har derimot vært negative til det ekstra sikkerhetstiltaket for passasjerene. «Man bør heller være sikre på at det ikke finnes våpen i flyet enn å pøse på med flere», sa Lars Arne Vestfossen, som har ansvar for sikkerhetsspørsmål i Norsk Flygerforbund ifølge Dagen.