Trygve Brekke er prest, næringssjef og leder for Norsk Israelsk Handelskammer i Stavanger. En god kombinasjon for å bli invitert til å holde foredrag på sommerstevnet til "Den Kristne Ambassaden i Jerusalem" i IMI Forum i Stavanger, som ble avholdt 31.mai. Der talte Trygve Brekke om Israel som en energinasjon. Israels gassfunn er i ferd med forandre utenrikspolitikken og Norges forhold til Israel, mener han. Brekke trakk også frem mulighetene for samarbeid mellom våre to land innen utvikling- og forskning.  "Tenk å få samarbeide med et land som ligger i front av fronten", sa han med begeistring. "Oljefeltet Tamar ble oppdaget omtrent samtidig med at Israel mistet gassforsyningene fra Egypt fordi gassledningen ble ødelagt av terrorister. Det gir nok gass til å dekke Israels forbruk de neste 15 årene, og så finner de et felt til, som er sju ganger større, Og nå viser det seg i tillegg at olje- og gassfeltene er større enn det man først trodde," fortalte han blant annet. Her kan du høre Trygve Brekkes foredrag under møtet, sammen med alle de andre foredragene under møtet. Møtet begynner med bønn, deretter er lederen for Norsk-Israelsk Handelskammer i Stavanger første taler, ca. 15 min. inn i møtet: httpv://www.youtube.com/watch?v=weMehO5CcxE#t=1101nl.ua/nl.ua/

Tryve_Brekke1-150x150Trygve Brekke er prest, næringssjef og leder for Norsk Israelsk Handelskammer i Stavanger. En god kombinasjon for å bli invitert til å holde foredrag på sommerstevnet til “Den Kristne Ambassaden i Jerusalem” i IMI Forum i Stavanger, som ble avholdt 31.mai. Der talte Trygve Brekke om Israel som en energinasjon. Israels gassfunn er i ferd med forandre utenrikspolitikken og Norges forhold til Israel, mener han. Brekke trakk også frem mulighetene for samarbeid mellom våre to land innen utvikling- og forskning.  “Tenk å få samarbeide med et land som ligger i front av fronten”, sa han med begeistring.

“Oljefeltet Tamar ble oppdaget omtrent samtidig med at Israel mistet gassforsyningene fra Egypt fordi gassledningen ble ødelagt av terrorister. Det gir nok gass til å dekke Israels forbruk de neste 15 årene, og så finner de et felt til, som er sju ganger større, Og nå viser det seg i tillegg at olje- og gassfeltene er større enn det man først trodde,” fortalte han blant annet.

Her kan du høre Trygve Brekkes foredrag under møtet, sammen med alle de andre foredragene under møtet. Møtet begynner med bønn, deretter er lederen for Norsk-Israelsk Handelskammer i Stavanger første taler, ca. 15 min. inn i møtet: