Conrad Myrland har i flere år vært generalsekretær for Med Israel for Fred. I denne perioden har organisasjonen hatt en voldsom vekst, og har snart 7000 medlemmer, og en nettside som mange regner som en av de beste Israelsidene i Europa. I går kveld mottok han Norsk-Israelsk Handelskammers ærespris for 2014, utdelt under NIHKs sommermøte av Dag Abrahamsen. I sin begrunnelse viste Abrahamsen til at prisen gis til den personen som i løpet av året har gjort mest for å få et godt forhold mellom Norge og Israel. Han fremhevet Conrad Myrlands personlig mot, synlighet og visjonære holdninger, og suksessen med digitale medier. "Dette var overraskende og svært gledelig. Jeg gikk ikke inn i MIFF for å få æresbevisninger, men dette er en kraftig inspirasjon til å fortsette MIFFs viktige arbeid", sier Myrland til miff.no. Han ønsker å dele prisen med alle MIFFs snart 7000 medlemmer som støtter så entusiastisk og velvillig opp om arbeidet. Prisen er tidligere utdelt tre ganger. Tidligere vinnere er Aviad Ivri, daværende israelsk viseambassadør i Norge, Egil Eide og Arne Asber, grunnleggerne av NIHK og Eirik Daniel Hansen, investor og leder for Stiftelsen Morgenstjernen. NIHKs pris er en skulptur av den norsk-amerikanske kunstneren Bruce Naigles. "Den forestiller Livets hjul som er balansert på søylene nåde/ barmhjertighet og dom/ strenghet. Livssirkelen er brutt mellom søylene og blir hel bare hvor hendene møtes, den rettferdige virkningen av å gi og motta", forklarer Naigles til miff.no. Tsedaka, det hebraiske ordet i skulpturen, handler om å gi og motta, hjelp til de fattige, de trengende og andre verdige saker. "Dette er et symbol på rettferdighet. Det er et ord som beskriver veldig godt MIFFs arbeid i Norge", sa rabbiner Shaul Wilhelm fra Chabad-bevegelsen, som var invitert av NIHK til å delta under utdelingen.nl.ua/www.nl.ua

Myrland2Conrad Myrland har i flere år vært generalsekretær for Med Israel for Fred. I denne perioden har organisasjonen hatt en voldsom vekst, og har snart 7000 medlemmer, og en nettside som mange regner som en av de beste Israelsidene i Europa. I går kveld mottok han Norsk-Israelsk Handelskammers ærespris for 2014, utdelt under NIHKs sommermøte av Dag Abrahamsen. I sin begrunnelse viste Abrahamsen til at prisen gis til den personen som i løpet av året har gjort mest for å få et godt forhold mellom Norge og Israel.

Han fremhevet Conrad Myrlands personlig mot, synlighet og visjonære holdninger, og suksessen med digitale medier.

“Dette var overraskende og svært gledelig. Jeg gikk ikke inn i MIFF for å få æresbevisninger, men dette er en kraftig inspirasjon til å fortsette MIFFs viktige arbeid”, sier Myrland til miff.no. Han ønsker å dele prisen med alle MIFFs snart 7000 medlemmer som støtter så entusiastisk og velvillig opp om arbeidet.

Prisen er tidligere utdelt tre ganger. Tidligere vinnere er Aviad Ivri, daværende israelsk viseambassadør i Norge, Egil Eide og Arne Asber, grunnleggerne av NIHK og Eirik Daniel Hansen, investor og leder for Stiftelsen Morgenstjernen.

NIHKs pris er en skulptur av den norsk-amerikanske kunstneren Bruce Naigles. “Den forestiller Livets hjul som er balansert på søylene nåde/ barmhjertighet og dom/ strenghet. Livssirkelen er brutt mellom søylene og blir hel bare hvor hendene møtes, den rettferdige virkningen av å gi og motta”, forklarer Naigles til miff.no. Tsedaka, det hebraiske ordet i skulpturen, handler om å gi og motta, hjelp til de fattige, de trengende og andre verdige saker.

“Dette er et symbol på rettferdighet. Det er et ord som beskriver veldig godt MIFFs arbeid i Norge”, sa rabbiner Shaul Wilhelm fra Chabad-bevegelsen, som var invitert av NIHK til å delta under utdelingen.