Flink i markedsføring, interessert i data? Da kan dette være noe for deg: En ny israelsk gründerbedrift, Studium, hjelper studenter med å samarbeide om sine studier 24 timer i døgnet uansett hvor de befinner seg. Gjennom selskapets online plattform kan selvsagt også studentene komme i kontakt med sine veiledere. Deres online plattform kobler studenter med lærere fra ulike universiteter slik at alle studenter kan få hjelp og studere på nettet med en-mot-en veiledning. Det er ikke mindre spennende for studentene ved at læringsøktene foregår i Studiums unike virtuelle klasserom. "Vi har nå offisielt lansert vår plattform i Israel og ønsker å ekspandere globalt. Vi anbefaler å besøke vårt israelske nettsted for å få et inntrykk av vårt selskap og service: www.studium.co.il," skriver Studium i en mail til Norsk Israelsk Handelskammer. De er spesielt interessert i å utvide til Norge, og er på jakt etter en lærling som snakker språket og som er strategisk og markedsføringsorientert. Lærlingens oppgave vil være å identifisere og forske på potensielle markeder for plattformen i vårt land (markedsundersøkelser), og deretter utvikle en innledende markedsføringsplan og strategi. Dessuten skal lærlingen utvikle en innledende database for plattformen her i Norge, og bistå med utvikling og gjennomføring av investorenes presentasjoner . Lærlingen loves betaling for arbeidet, som kan utvikle seg til en fulltids stilling. Interesserte kan sende CV eller be om ytterligere informasjoner fra Jessica på mailadressen jessica@studium.co.ilnl.ua/nl.ua/

studenter_dataFlink i markedsføring, interessert i data? Da kan dette være noe for deg: En ny israelsk gründerbedrift, Studium, hjelper studenter med å samarbeide om sine studier 24 timer i døgnet uansett hvor de befinner seg. Gjennom selskapets online plattform kan selvsagt også studentene komme i kontakt med sine veiledere. Deres online plattform kobler studenter med lærere fra ulike universiteter slik at alle studenter kan få hjelp og studere på nettet med en-mot-en veiledning. Det er ikke mindre spennende for studentene ved at læringsøktene foregår i Studiums unike virtuelle klasserom.

“Vi har nå offisielt lansert vår plattform i Israel og ønsker å ekspandere globalt. Vi anbefaler å besøke vårt israelske nettsted for å få et inntrykk av vårt selskap og service: www.studium.co.il,” skriver Studium i en mail til Norsk Israelsk Handelskammer. De er spesielt interessert i å utvide til Norge, og er på jakt etter en lærling som snakker språket og som er strategisk og markedsføringsorientert.

Lærlingens oppgave vil være å identifisere og forske på potensielle markeder for plattformen i vårt land (markedsundersøkelser), og deretter utvikle en innledende markedsføringsplan og strategi. Dessuten skal lærlingen utvikle en innledende database for plattformen her i Norge, og bistå med utvikling og gjennomføring av investorenes presentasjoner .

Lærlingen loves betaling for arbeidet, som kan utvikle seg til en fulltids stilling. Interesserte kan sende CV eller be om ytterligere informasjoner fra Jessica på mailadressen jessica@studium.co.il