Aggressive avsaltingsprogram har forvandlet permanent tørt land til kanskje det mest godt hydrerte landet i regionen, skriver Associated Press. Og landet det gjelder er selvsagt Israel. Etter å ha opplevd sin tørreste vinter på mange år reagerer Israel på en måte landet aldri har reagert på før - ved å gjøre ingenting, skriver telegrambyrået. Mens tidligere tørkeperioder har blitt ledsaget av lidenskapelig offentlig reklame for å spare, har denne vinterens tørke blitt møtt med et skuldertrekk, langt på vei takket være et aggressivt avsaltingsprogram. "Vi har alt vannet vi trenger, selv i det året som var det verste året noensinne når det gjelder nedbør," sier Avraham Tenne, leder for avsaltings-avdelingen til Israels Water Authority. "Dette er en stor revolusjon." Ved å løse sine vannproblemer har Israel skapt muligheten for å transformere regionen på måter som var utenkelige for bare få år siden, skriver Associated Press. Beliggende i hjertet av Midtøsten er Israel i et av de tørreste områdene på jorden, tradisjonelt avhengig av en kort regntid hver vinter for å fylle opp sine begrensede vannforsyninger. Men nedbøren dekker bare omtrent halvparten av Israels behov for vann, og denne siste vinteren, var det langt mindre, skriver telegrambyrået. Ifølge det israelske metrologiske instituttet fikk det nordlige Israel, som vanligvis får de største nedbørsmengdene, bare 50 til 60 prosent av den normale nedbørsmengden. Tenne sier til Associated Press at landet har klart å stenge vanngapet gjennom en blanding av bevaringsinnsats, fremskritt som gjør at nesten 90 prosent av avløpsvann kan resirkuleres til jordbruk og, i de senere år, byggingen av avsaltingsanlegg. Siden 2005 har Israel åpnet fire avsaltingsanlegg. Et femte vil stå klart senere i år. Om lag 35 prosent av Israels drikkevann kommer nå fra avsalting. Det forventes at denne prosenten vil øke til over 40 i løpet av neste år, og være på rundt 70 prosent i 2050. Avsaltingsanlegget Sorek som ligger om lag 15 kilometer sør for Tel Aviv, er ifølge konsernsjefen i IDE Technologies, anleggets operatør, Avshalom Felber, det største og meste avanserte i sitt slag i verden. Det produserer 624 000 kubikkmeter drikkevann hver dag. Han sier til Associated Press at produksjonskostnaden er blant verdens laveste, noe som betyr at det kan dekke en israelsk gjennomsnittsfamilies vannbehov for ca. 300 til 350 dollar i året. Ved å møte sine behov for vann, kan Israel fokusere på lengre sikt på landbruk, industri og byplanlegging, legger han til. Jack Gilron, en avsaltingsekspert på Ben Gurion-universitetet, sier at Israel nå skal bruke sin kompetanse til å løse regionale vannproblemer. "Når alle har nok vann har vi fjernet en unødvendig grunn ti konflikt," sier han. Israel har allerede tatt noen små skritt i denne retningen. I fjor ble det inngått en avtale om å bygge et felles avsaltingsanlegg i Jordan og å selge ekstra vann til palestinerne. "Avsalting, kombinert med Israels lederskap i gjenbruk av avløpsvann, gir politiske muligheter som ikke var tilgjengelige selv for fem år siden," sier Gidon Bromberg, Israel-direktør for Friends of the Earth Middle East, en miljøgruppe.www.nl.ua/www.gss.com.ua

AvsaltingAggressive avsaltingsprogram har forvandlet permanent tørt land til kanskje det mest godt hydrerte landet i regionen, skriver Associated Press. Og landet det gjelder er selvsagt Israel. Etter å ha opplevd sin tørreste vinter på mange år reagerer Israel på en måte landet aldri har reagert på før – ved å gjøre ingenting, skriver telegrambyrået. Mens tidligere tørkeperioder har blitt ledsaget av lidenskapelig offentlig reklame for å spare, har denne vinterens tørke blitt møtt med et skuldertrekk, langt på vei takket være et aggressivt avsaltingsprogram.

“Vi har alt vannet vi trenger, selv i det året som var det verste året noensinne når det gjelder nedbør,” sier Avraham Tenne, leder for avsaltings-avdelingen til Israels Water Authority. “Dette er en stor revolusjon.”

Ved å løse sine vannproblemer har Israel skapt muligheten for å transformere regionen på måter som var utenkelige for bare få år siden, skriver Associated Press.

Beliggende i hjertet av Midtøsten er Israel i et av de tørreste områdene på jorden, tradisjonelt avhengig av en kort regntid hver vinter for å fylle opp sine begrensede vannforsyninger. Men nedbøren dekker bare omtrent halvparten av Israels behov for vann, og denne siste vinteren, var det langt mindre, skriver telegrambyrået. Ifølge det israelske metrologiske instituttet fikk det nordlige Israel, som vanligvis får de største nedbørsmengdene, bare 50 til 60 prosent av den normale nedbørsmengden.

Tenne sier til Associated Press at landet har klart å stenge vanngapet gjennom en blanding av bevaringsinnsats, fremskritt som gjør at nesten 90 prosent av avløpsvann kan resirkuleres til jordbruk og, i de senere år, byggingen av avsaltingsanlegg.

Siden 2005 har Israel åpnet fire avsaltingsanlegg. Et femte vil stå klart senere i år. Om lag 35 prosent av Israels drikkevann kommer nå fra avsalting. Det forventes at denne prosenten vil øke til over 40 i løpet av neste år, og være på rundt 70 prosent i 2050.

Avsaltingsanlegget Sorek som ligger om lag 15 kilometer sør for Tel Aviv, er ifølge konsernsjefen i IDE Technologies, anleggets operatør, Avshalom Felber, det største og meste avanserte i sitt slag i verden. Det produserer 624 000 kubikkmeter drikkevann hver dag. Han sier til Associated Press at produksjonskostnaden er blant verdens laveste, noe som betyr at det kan dekke en israelsk gjennomsnittsfamilies vannbehov for ca. 300 til 350 dollar i året. Ved å møte sine behov for vann, kan Israel fokusere på lengre sikt på landbruk, industri og byplanlegging, legger han til.

Jack Gilron, en avsaltingsekspert på Ben Gurion-universitetet, sier at Israel nå skal bruke sin kompetanse til å løse regionale vannproblemer. “Når alle har nok vann har vi fjernet en unødvendig grunn ti konflikt,” sier han. Israel har allerede tatt noen små skritt i denne retningen. I fjor ble det inngått en avtale om å bygge et felles avsaltingsanlegg i Jordan og å selge ekstra vann til palestinerne.

“Avsalting, kombinert med Israels lederskap i gjenbruk av avløpsvann, gir politiske muligheter som ikke var tilgjengelige selv for fem år siden,” sier Gidon Bromberg, Israel-direktør for Friends of the Earth Middle East, en miljøgruppe.