Israel får fortsatt toppkarakter av de internasjonale kredittvurderingsbyråene. Tidligere i år ga to av verdens mest anerkjente kredittvurderingsbyråer, Standard & Poors pg Moodys toppkarakteren A, og nå følger et tredje byrå, Fitch, etter med samme toppkarakter. Fitch Ratings trekker spesielt frem Israels finanspolitisk konsolidering og innsnevring av budsjettunderskudd som positivt, skriver Israel Hayom. Israels finansminister Yair Lapid sier at avgjørelsen fra Fitch viser tro på den israelske økonomien, og den finanspolitikken som føres i Finansdepartementet. De nevnte tiltakene reduserte den sentrale regjeringens underskudd til 3,2 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2013 sammenliknet med et opprinnelig budsjettert underskudd på 4,3 prosent og et underskudd året før på 3,9 prosent. "Politisk engasjement for konsolidering synes sterk og handlingsregelen har blitt strammet. Fitch anslår en ytterligere innsnevring av statsunderskuddet til 2,5 prosent av BNP i 2015. Byrået mener likevel at den israelske statsgjelden på 67,4 prosent av BNP ved utgangen av 2013 er relativt høy, men viser til at den er nedadgående. Den positive nedadgående trenden mener byrået vil bli forsterket av at Israel har startet med gassproduksjon, noe som har forårsaket en strukturell forbedring i betalingsbalansen. "Store tilførsler av utenlandske direkte investeringer og intervensjon i valutamarkedet har også løftet reserver," skriver Fitch Ratings.  Selskapet ser for seg en global vekst som i årene fremover vil støtte den israelske eksportveksten. Som negativt for Israel trekker selskapet frem et forhold Israel vanskelig kan gjøre mye med: Den geopolitiske situasjonen i Midt Østen. Israel har nabostater som formelt ikke godkjenner landets eksistens, og det er forbigående militære konflikter i naboland. Israel har et spent forhold til Iran, og situasjonen i Syria utgjør en risiko som kan påvirke Israel, selv om de direkte ringvirkningene så langt har vært minimale, skriver kredittvurderingsselskapet i sin rapport. Positivt skriver byrået at Israels sterke og velutviklede institusjoner og utdanningssystem har ført til en variert og avansert økonomi. "Indikatorene menneskelig utvikling og BNP per innbygger er høy og forretningsmiljøet fremmer innovasjon. Trinn blir tatt for å takle strukturelle svakheter. En lov er vedtatt som vil redusere konsentrasjonen av eierskapet i privat sektor. Det er en økende yrkesdeltakelse fra ultra-ortodokse menn og arabiske kvinner", heter det videre i rapporten.yujin.com.ua/yarema.ua

LapidIsrael får fortsatt toppkarakter av de internasjonale kredittvurderingsbyråene. Tidligere i år ga to av verdens mest anerkjente kredittvurderingsbyråer, Standard & Poors pg Moodys toppkarakteren A, og nå følger et tredje byrå, Fitch, etter med samme toppkarakter. Fitch Ratings trekker spesielt frem Israels finanspolitisk konsolidering og innsnevring av budsjettunderskudd som positivt, skriver Israel Hayom. Israels finansminister Yair Lapid sier at avgjørelsen fra Fitch viser tro på den israelske økonomien, og den finanspolitikken som føres i Finansdepartementet.

De nevnte tiltakene reduserte den sentrale regjeringens underskudd til 3,2 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2013 sammenliknet med et opprinnelig budsjettert underskudd på 4,3 prosent og et underskudd året før på 3,9 prosent.

“Politisk engasjement for konsolidering synes sterk og handlingsregelen har blitt strammet. Fitch anslår en ytterligere innsnevring av statsunderskuddet til 2,5 prosent av BNP i 2015. Byrået mener likevel at den israelske statsgjelden på 67,4 prosent av BNP ved utgangen av 2013 er relativt høy, men viser til at den er nedadgående. Den positive nedadgående trenden mener byrået vil bli forsterket av at Israel har startet med gassproduksjon, noe som har forårsaket en strukturell forbedring i betalingsbalansen.

“Store tilførsler av utenlandske direkte investeringer og intervensjon i valutamarkedet har også løftet reserver,” skriver Fitch Ratings.  Selskapet ser for seg en global vekst som i årene fremover vil støtte den israelske eksportveksten.

Som negativt for Israel trekker selskapet frem et forhold Israel vanskelig kan gjøre mye med: Den geopolitiske situasjonen i Midt Østen. Israel har nabostater som formelt ikke godkjenner landets eksistens, og det er forbigående militære konflikter i naboland. Israel har et spent forhold til Iran, og situasjonen i Syria utgjør en risiko som kan påvirke Israel, selv om de direkte ringvirkningene så langt har vært minimale, skriver kredittvurderingsselskapet i sin rapport.

Positivt skriver byrået at Israels sterke og velutviklede institusjoner og utdanningssystem har ført til en variert og avansert økonomi. “Indikatorene menneskelig utvikling og BNP per innbygger er høy og forretningsmiljøet fremmer innovasjon. Trinn blir tatt for å takle strukturelle svakheter. En lov er vedtatt som vil redusere konsentrasjonen av eierskapet i privat sektor. Det er en økende yrkesdeltakelse fra ultra-ortodokse menn og arabiske kvinner”, heter det videre i rapporten.