Israel og Japan har inngått et militært etterretningssamarbeid innen datasikkerhet, skriver nettmagasinet Debka files som regnes for å ha gode kilder innen etterretningstjenestene. Den bilaterale forsvarsavtalen ble inngått mellom den japanske statsministeren, Shinzo Abe, og den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu da den israelske statsministeren besøkte Tokyo 12.mai. Kommunist-Kina har de siste årene utviklet en ekspertise innen cyberkrig, og har overført deler av denne teknologien til nordkoreas væpnede styrker og den iranske revolusjonsgarden. Det er trusselen fra disse statene Japan og Israel har felles interesse i å demme opp for. Ifølge Debka files ble Netanyahu og Abe enige om at israelske dataspesialister skal besøke Japan for å bidra til å sette opp datasikkerhetsprogrammer for å bekjempe potensielle angrep på militær infrastruktur, strategiske installasjoner og selskaper. Offiserer fra Japans selvforsvarsstyrker vil også besøke Israel for å delta på Israel Defense Forces kurs om dette temaet. "Dere har Nord-Korea, som er et brutalt regime med atomvåpen. Vi står overfor den samme muligheten fra Iran, som er et brutalt regime som ønsker å ha atomvåpen. De samarbeider mellom seg, og vi bør samarbeide mellom oss," sa den israelske statsministeren under et møte med japanske politikere. Netanyahu gjentok på en felles pressekonferanse etter møtene at truslene som Japan og Israel står overfor i forhold til henholdsvis Nord Korea og Iran er reelle og alvorlige5balov.com.uaматрас

Netanyahu_AbeIsrael og Japan har inngått et militært etterretningssamarbeid innen datasikkerhet, skriver nettmagasinet Debka files som regnes for å ha gode kilder innen etterretningstjenestene. Den bilaterale forsvarsavtalen ble inngått mellom den japanske statsministeren, Shinzo Abe, og den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu da den israelske statsministeren besøkte Tokyo 12.mai. Kommunist-Kina har de siste årene utviklet en ekspertise innen cyberkrig, og har overført deler av denne teknologien til nordkoreas væpnede styrker og den iranske revolusjonsgarden.

Det er trusselen fra disse statene Japan og Israel har felles interesse i å demme opp for.

Ifølge Debka files ble Netanyahu og Abe enige om at israelske dataspesialister skal besøke Japan for å bidra til å sette opp datasikkerhetsprogrammer for å bekjempe potensielle angrep på militær infrastruktur, strategiske installasjoner og selskaper. Offiserer fra Japans selvforsvarsstyrker vil også besøke Israel for å delta på Israel Defense Forces kurs om dette temaet.

“Dere har Nord-Korea, som er et brutalt regime med atomvåpen. Vi står overfor den samme muligheten fra Iran, som er et brutalt regime som ønsker å ha atomvåpen. De samarbeider mellom seg, og vi bør samarbeide mellom oss,” sa den israelske statsministeren under et møte med japanske politikere. Netanyahu gjentok på en felles pressekonferanse etter møtene at truslene som Japan og Israel står overfor i forhold til henholdsvis Nord Korea og Iran er reelle og alvorlige