Norsk-Israelsk Handelskammer har de siste årene etablert lokallag både i Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Stavanger laget har nå like mange medlemmer som hovedlaget i Oslo. Både i Kristiansand og Trondheim planlegges det nå større konferanser, i Kristiansand om olje og i Trondheim om landbruk. Det fremkommer av årsberetningen for styret i Norsk-Israelsk Handelskammer, som ble behandlet av årsmøtet mandag. På årsmøtet deltok Morten Selven fra Trondheimsavdelingen og Rotem Schneor (bilde) fra Kristiansandavdelingen, som begge fortalte om aktivitetene i deres lokallag. Rotem Schneor kunne fortelle at hovedfokuset for øyeblikket er en planlagt konferanse 18.september med temaet "The New offshore. Energy Industry in the Eastern Mediterranean: Opportunities and Challenges in Israel and Cyprus."  Det forventes ca. 50 til 100 deltagere på denne konferansen. I Kristiansand har UiA (Universitetet i Agder) School of Business and Law etablert samarbeid med College of Management (COMAS) i Israel, med blant annet studentutveksling. I sommer skal det sendes to studenter til det internasjonale inkubatorprogrammet. I oktober får Universitet i Agder en israelsk gjesteprofessor. Den viktigste enkeltsaken for Stavangeravdelingen i 2013 var etableringen av samarbeidsavtalen mellom Technion universitetet i Israel og Universitetet i Stavanger. Det er allerede i gang samarbeid der professorer fra UiS underviser masterstudenter på Technion innen petroleumsfag. Neste skritt er å få Israelske kandidater som PhD studenter ved UiS. Det er også innledet samarbeid med Israelske myndigheter med sike på deltakelse på ONS ( Offshore Northern Seas ) konferansen i Stavanger august 2014. Under årsmøtet fremhold Israels fungerende ambassadør Georg Deek det arbeidet som er gjort av Norsk-Israelsk Handelskammer i Stavanger, blant annet fjorårets store oljekonferanse, Lokalavdelingen i Trondheim er begynt å planlegge en landbrukskonferanse i Trondheim. Lederen for lokallaget, Morten Selven, redegjorde for planene under årsmøtet. Han viste til at Israel produserer matvarer 20-30 prosent billigere enn Norge, og at deler av Israels landområder ligner på Norge, også når det gjelder temperatur, motsatt av det mange tror. Selven mente at Norge har mye å lære av Israel som kan birdra ti å opprettholde vår selvforsyningsgrad uten at det koster oss mye penger. Høye kostnader har gjort det vanskelig for norske bønder å konkurrere med landbruksprodukter som tilbys av produsenter i land med langt lavere kostnader. For å kunne oppnå en  fremtidig nasjonal selvforsyningsgrad i Norge er det helt nødvendig å produsere disse produkter til lavere priser. Det kan vi få til ved å lære av Israel som ligger på topp innen utvikling av teknologi, mente han. Til konferansen i Trondheim, som mest sannsynlig vil bli arrangert neste år, vil handelskammerets Trondheimsavdeling  invitere israelske spesialister med meget dyptgående kunnskaper på landbruksområdet, sammen med topper fra den  norske regjering og Bondelaget. Selven fortalte at det var stor interesse for en slik konferanse lokalt i Trondheimsområdet. " Konferansen vil sette Israel på kartet, på en meget positiv måte," mente han.  www.avtokum.comкупить матрасы киев

Rotem_SchneorNorsk-Israelsk Handelskammer har de siste årene etablert lokallag både i Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Stavanger laget har nå like mange medlemmer som hovedlaget i Oslo. Både i Kristiansand og Trondheim planlegges det nå større konferanser, i Kristiansand om olje og i Trondheim om landbruk. Det fremkommer av årsberetningen for styret i Norsk-Israelsk Handelskammer, som ble behandlet av årsmøtet mandag. På årsmøtet deltok Morten Selven fra Trondheimsavdelingen og Rotem Schneor (bilde) fra Kristiansandavdelingen, som begge fortalte om aktivitetene i deres lokallag.

Rotem Schneor kunne fortelle at hovedfokuset for øyeblikket er en planlagt konferanse 18.september med temaet “The New offshore. Energy Industry in the Eastern Mediterranean: Opportunities and Challenges in Israel and Cyprus.”  Det forventes ca. 50 til 100 deltagere på denne konferansen.

I Kristiansand har UiA (Universitetet i Agder) School of Business and Law etablert samarbeid med College of Management (COMAS) i Israel, med blant annet studentutveksling. I sommer skal det sendes to studenter til det internasjonale inkubatorprogrammet. I oktober får Universitet i Agder en israelsk gjesteprofessor.

Den viktigste enkeltsaken for Stavangeravdelingen i 2013 var etableringen av samarbeidsavtalen mellom Technion universitetet i Israel og Universitetet i Stavanger. Det er allerede i gang samarbeid der professorer fra UiS underviser masterstudenter på Technion innen petroleumsfag. Neste skritt er å få Israelske kandidater som PhD studenter ved UiS. Det er også innledet samarbeid med Israelske myndigheter med sike på deltakelse på ONS ( Offshore Northern Seas ) konferansen i Stavanger august 2014.

Under årsmøtet fremhold Israels fungerende ambassadør Georg Deek det arbeidet som er gjort av Norsk-Israelsk Handelskammer i Stavanger, blant annet fjorårets store oljekonferanse,

Lokalavdelingen i Trondheim er begynt å planlegge en landbrukskonferanse i Trondheim. Lederen for lokallaget, Morten Selven, redegjorde for planene under årsmøtet. Han viste til at Israel produserer matvarer 20-30 prosent billigere enn Norge, og at deler av Israels landområder ligner på Norge, også når det gjelder temperatur, motsatt av det mange tror. Selven mente at Norge har mye å lære av Israel som kan birdra ti å opprettholde vår selvforsyningsgrad uten at det koster oss mye penger.

Høye kostnader har gjort det vanskelig for norske bønder å konkurrere med landbruksprodukter som tilbys av produsenter i land med langt lavere kostnader. For å kunne oppnå en  fremtidig nasjonal selvforsyningsgrad i Norge er det helt nødvendig å produsere disse produkter til lavere priser. Det kan vi få til ved å lære av Israel som ligger på topp innen utvikling av teknologi, mente han.

Til konferansen i Trondheim, som mest sannsynlig vil bli arrangert neste år, vil handelskammerets Trondheimsavdeling  invitere israelske spesialister med meget dyptgående kunnskaper på landbruksområdet, sammen med topper fra den  norske regjering og Bondelaget. Selven fortalte at det var stor interesse for en slik konferanse lokalt i Trondheimsområdet. ” Konferansen vil sette Israel på kartet, på en meget positiv måte,” mente han.