Den amerikanske Kongressen har vedtatt å bevilge 12,4 millioner kroner til prosjekter som skal fremme energisamarbeid med Israel, skriver miff.no med Jerusalem Post som kilde. Siden USA og Israel i 2008 inngikk avtale om et program for energisamarbeid, har den amerikanske regjeringen gjennom årlige bevilgninger allerede satset 60,3 millioner kroner på dette programmet. Årets beløp er den høyeste bevilgningen så langt, og har støtte fra 84 kongressrepresentanter fra begge partier. Hvert av de to landene står for like store investeringer i samarbeidsprosjektet, dermed vil det være investert totalt mer enn 145 millioner kroner i samarbeidsprogrammet fra 2008 til og med dette året, skriver miff.no. "At 84 representanter fra begge partier støttet dette årets søknad om finansiering er et klart tegn på Kongressens støtte til dette programmet, uttaler kongressrepresentant Brad Sherman fra Demokratene i følge Jerusalem Post. ”Israel Energy Cooperation program” gir økonomisk støtte til forskning og utvikling innen energiteknologi og energiutnyttelse i privat sektor i de to landene, innen felt som vannteknologi, energioptimalisering, energilagring, utslippsreduksjon og støykontroll. De 84 representantene sier i en felles uttalelse at ”samarbeid mellom amerikansk og israelsk privat sektor og akademia vil betydelig forbedre USAs utvikling av ny teknologi, til beste for vår økonomiske og nasjonale sikkerhet”.кондиционер купитьматрасы киев цены

KongressenDen amerikanske Kongressen har vedtatt å bevilge 12,4 millioner kroner til prosjekter som skal fremme energisamarbeid med Israel, skriver miff.no med Jerusalem Post som kilde. Siden USA og Israel i 2008 inngikk avtale om et program for energisamarbeid, har den amerikanske regjeringen gjennom årlige bevilgninger allerede satset 60,3 millioner kroner på dette programmet. Årets beløp er den høyeste bevilgningen så langt, og har støtte fra 84 kongressrepresentanter fra begge partier.

Hvert av de to landene står for like store investeringer i samarbeidsprosjektet, dermed vil det være investert totalt mer enn 145 millioner kroner i samarbeidsprogrammet fra 2008 til og med dette året, skriver miff.no.

“At 84 representanter fra begge partier støttet dette årets søknad om finansiering er et klart tegn på Kongressens støtte til dette programmet, uttaler kongressrepresentant Brad Sherman fra Demokratene i følge Jerusalem Post.

”Israel Energy Cooperation program” gir økonomisk støtte til forskning og utvikling innen energiteknologi og energiutnyttelse i privat sektor i de to landene, innen felt som vannteknologi, energioptimalisering, energilagring, utslippsreduksjon og støykontroll.

De 84 representantene sier i en felles uttalelse at ”samarbeid mellom amerikansk og israelsk privat sektor og akademia vil betydelig forbedre USAs utvikling av ny teknologi, til beste for vår økonomiske og nasjonale sikkerhet”.