Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har nylig anslått at Israels økonomi vil vokse med 3,5 prosent i 2015. OECD forventer en raskere økonomisk vekst i Israel enn i de andre 33 medlemsstatene, både i 2015 og i inneværende år, der den israelske veksten i følge OECDs prognoser forventes å bli på 3,4 prosent, mot et gjennomsnitt for OECD-land på 2,3 prosent, skriver Israel Hayom. OECD-økonomene tror vekstraten for sine medlemmer i 2015 i gjennomsnitt vil ligge på 2,7%. Den ferske OECD-rapporten hyller Israels innsats for å redusere arbeidsledigheten og sier at mens ledigheten ventes å nå 6,9% i 2014, sammenlignet med 6,2% i 2013, vil den fortsatt være lavere enn gjennomsnittet i andre OECD-medlemsstater, på 7,8 prosent.  For 2015 er prognosene for arbeidsledigheten i Israel på 6,6 prosent, og for OECD som helhet på 7,5 prosent.  bestcool.com.ua/матрасы в украине

vekst4Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har nylig anslått at Israels økonomi vil vokse med 3,5 prosent i 2015. OECD forventer en raskere økonomisk vekst i Israel enn i de andre 33 medlemsstatene, både i 2015 og i inneværende år, der den israelske veksten i følge OECDs prognoser forventes å bli på 3,4 prosent, mot et gjennomsnitt for OECD-land på 2,3 prosent, skriver Israel Hayom. OECD-økonomene tror vekstraten for sine medlemmer i 2015 i gjennomsnitt vil ligge på 2,7%.

Den ferske OECD-rapporten hyller Israels innsats for å redusere arbeidsledigheten og sier at mens ledigheten ventes å nå 6,9% i 2014, sammenlignet med 6,2% i 2013, vil den fortsatt være lavere enn gjennomsnittet i andre OECD-medlemsstater, på 7,8 prosent.  For 2015 er prognosene for arbeidsledigheten i Israel på 6,6 prosent, og for OECD som helhet på 7,5 prosent.