Finansminister Yair Lapid sier regjeringen går videre med planer om å ytterligere integrere israelske arabere inn i arbeidsmarkedet, samt bygge den nødvendige sosiale og pedagogiske infrastrukturen. Finansdepartementet vurderer derfor å etablere Israels første arabiske universitetet i den nordlige byen Sakhnin, skriver Israel Hayom. Finansminister Yair Lapid og vitenskaps- og teknologiminister Yaakov Peri besøkte Sakhnin nylig og hadde møter med 30 representanter fra de arabiske lokale myndighetene om å fremskynde planer om å legge til rette for ytterligere integrering av de israelske arabere i arbeidsmarkedet. De lokale lederne diskuterte hovedutfordringene i deres sektor og de ​​ressursene som er nødvendige for å gjøre en vesentlig endring. Lapid og Peri fortalte dem at de ønsker å drive en politikk som vil oppmuntre den arabiske sektoren og fremme forretningsinitiativer spesielt for arabiske kvinner. "Dette er vårt andre møte. Det er en del av en lang prosess Finansdepartementet har begynt på. Vår rolle som regjering og finansdepartement er å ta vare på alle Israels borgere," understreker Lapid overfor Israel Hayom. I 2013 var det rundt 300 000 studenter i Israels høyere utdanningsinstitusjoner. 11 prosent av disse var israelske arabere.диван купитьматрасы детские цены

SakhninFinansminister Yair Lapid sier regjeringen går videre med planer om å ytterligere integrere israelske arabere inn i arbeidsmarkedet, samt bygge den nødvendige sosiale og pedagogiske infrastrukturen. Finansdepartementet vurderer derfor å etablere Israels første arabiske universitetet i den nordlige byen Sakhnin, skriver Israel Hayom. Finansminister Yair Lapid og vitenskaps- og teknologiminister Yaakov Peri besøkte Sakhnin nylig og hadde møter med 30 representanter fra de arabiske lokale myndighetene om å fremskynde planer om å legge til rette for ytterligere integrering av de israelske arabere i arbeidsmarkedet.

De lokale lederne diskuterte hovedutfordringene i deres sektor og de ​​ressursene som er nødvendige for å gjøre en vesentlig endring. Lapid og Peri fortalte dem at de ønsker å drive en politikk som vil oppmuntre den arabiske sektoren og fremme forretningsinitiativer spesielt for arabiske kvinner.

“Dette er vårt andre møte. Det er en del av en lang prosess Finansdepartementet har begynt på. Vår rolle som regjering og finansdepartement er å ta vare på alle Israels borgere,” understreker Lapid overfor Israel Hayom. I 2013 var det rundt 300 000 studenter i Israels høyere utdanningsinstitusjoner. 11 prosent av disse var israelske arabere.