Til tross for store uenigheter mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene som gjenspeiler seg i de pågående fredsforhandlingene, har de to naboene klart å bli enig om en ting, skriver Israel National News: De vil hjelpe miljøet. Nylig møttes representanter fra det israelske miljøverndepartementet med sine palestinske kollegaer i Tel Aviv for å diskutere hvordan de sammen kan løse de økologiske problemene regionen står overfor, melder det palestinske telegrambyrået  Ma'an og den israelske radiokanalen Kol Yisrael. Temaer som ble drøftet omfattet hvordan man skal forhindre forurensning, alternative løsninger til avfallshåndtering, og en diskusjon om den potensielle helsefaren dersom industrialiseringen øker i området. "PA og Israel står overfor de samme forurensningsproblemer, på grunn av sin nærhet," sier den israelske miljøvernministeren, Amir Peretz (bilde), til Kol Yisrael. "Bare gjennom samarbeid kan vi arbeide til beste for begge folkene," legger han til. Den palestinske siden under samtalene var representert ved nestlederen i miljøavdelingen, Jamal Mtour, og en delegasjon, ifølge Ma'an. Han var spesielt opptatt av avfallshåndtering og deponibrukугловые диваны киевeuro-house.com.ua/

Amir_PeretzTil tross for store uenigheter mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene som gjenspeiler seg i de pågående fredsforhandlingene, har de to naboene klart å bli enig om en ting, skriver Israel National News: De vil hjelpe miljøet. Nylig møttes representanter fra det israelske miljøverndepartementet med sine palestinske kollegaer i Tel Aviv for å diskutere hvordan de sammen kan løse de økologiske problemene regionen står overfor, melder det palestinske telegrambyrået  Ma’an og den israelske radiokanalen Kol Yisrael.

Temaer som ble drøftet omfattet hvordan man skal forhindre forurensning, alternative løsninger til avfallshåndtering, og en diskusjon om den potensielle helsefaren dersom industrialiseringen øker i området.

“PA og Israel står overfor de samme forurensningsproblemer, på grunn av sin nærhet,” sier den israelske miljøvernministeren, Amir Peretz (bilde), til Kol Yisrael. “Bare gjennom samarbeid kan vi arbeide til beste for begge folkene,” legger han til.

Den palestinske siden under samtalene var representert ved nestlederen i miljøavdelingen, Jamal Mtour, og en delegasjon, ifølge Ma’an. Han var spesielt opptatt av avfallshåndtering og deponibruk