"Det er ikke snakk om en boikott av Israel. Dette er absolutt ikke politikken til EU, og det vil heller ikke være vår politikk i fremtiden.'' EUs ambassadør til Israel, Lars Faaborg- Andersen, var helt tydelig da han talte under et seminar om handelsmulighetene mellom EU og Israel i Tel Aviv nylig. Seminaret ble arrangert av  Israel-EU Chamber of Commerce and Industry. "Boikott er noe forbrukere og bedrifter er engasjert i, men ikke EU,'' slo EU-ambassadøren fast. ''Dette er en viktig melding å sende, fordi det har vært mye debatt i Israel om dette emnet,'' la han til, i følge referatet til European Jewish Press. ''Jeg ønsker å si at jeg er her for å styrke forholdet mellom EU og Israel. Dette er det jeg prøver å gjøre hver dag. Siden jeg kom hit for seks måneder siden har jeg blitt overrasket over intensiteten og omfanget av disse relasjonen som spenner over mange felt. Vi ønsker å intensivere vårt samarbeid også i en tid når Israel står overfor noen store sikkerhetsutfordringer som vi ønsker å minimere," sa ambassadøren, som har dansk bakgrunn. Som eksempler på samarbeidet mellom EU og Israel trakk Lars Faaborg-Andersen frem det faktum at Israel har sluttet seg til EUs nyeste forskning og innovasjonsprogram, Horizon 2020, som det første ikke-EU-landet, og Open Sky-avtalen som fullt ut åpner markedet uten restriksjoner på antall flyreisene mellom Israel og EU. Han gjentok også EUs forslag, vedtatt av EU-rådet i desember, om et spesielt priviligert partnerskap for Israel i forbindelse med en endelig avtale om palestinernes status. "Dette forslaget må tas svært alvorlig i ånden av et partnerskap der vi ønsker å gjøre alt vi kan for å bistå Israel og å støtte de utfordringene som landet står overfor," sa han. EU er Israels viktigste handelspartner. Israels eksport til EU utgjorde i fjor 12.5 milliarder euro og importen nesten 17 milliarder euro.euro-house.com.ua/мебель для кухни

Lars_FaaborgAndersen“Det er ikke snakk om en boikott av Israel. Dette er absolutt ikke politikken til EU, og det vil heller ikke være vår politikk i fremtiden.” EUs ambassadør til Israel, Lars Faaborg- Andersen, var helt tydelig da han talte under et seminar om handelsmulighetene mellom EU og Israel i Tel Aviv nylig. Seminaret ble arrangert av  Israel-EU Chamber of Commerce and Industry. “Boikott er noe forbrukere og bedrifter er engasjert i, men ikke EU,” slo EU-ambassadøren fast. ”Dette er en viktig melding å sende, fordi det har vært mye debatt i Israel om dette emnet,” la han til, i følge referatet til European Jewish Press.

”Jeg ønsker å si at jeg er her for å styrke forholdet mellom EU og Israel. Dette er det jeg prøver å gjøre hver dag. Siden jeg kom hit for seks måneder siden har jeg blitt overrasket over intensiteten og omfanget av disse relasjonen som spenner over mange felt. Vi ønsker å intensivere vårt samarbeid også i en tid når Israel står overfor noen store sikkerhetsutfordringer som vi ønsker å minimere,” sa ambassadøren, som har dansk bakgrunn.

Som eksempler på samarbeidet mellom EU og Israel trakk Lars Faaborg-Andersen frem det faktum at Israel har sluttet seg til EUs nyeste forskning og innovasjonsprogram, Horizon 2020, som det første ikke-EU-landet, og Open Sky-avtalen som fullt ut åpner markedet uten restriksjoner på antall flyreisene mellom Israel og EU.

Han gjentok også EUs forslag, vedtatt av EU-rådet i desember, om et spesielt priviligert partnerskap for Israel i forbindelse med en endelig avtale om palestinernes status. “Dette forslaget må tas svært alvorlig i ånden av et partnerskap der vi ønsker å gjøre alt vi kan for å bistå Israel og å støtte de utfordringene som landet står overfor,” sa han.

EU er Israels viktigste handelspartner. Israels eksport til EU utgjorde i fjor 12.5 milliarder euro og importen nesten 17 milliarder euro.