Israel er blitt en olje- og gassnasjon, men er fortsatt like opptatt av alternative og miljøvennlige energikilder som tidligere, fremgår det av en artikkel i Ynet News, referert av miff.no. Israel håper å kunne redusere bruken av oljebasert drivstoff til transport med 60 prosent innen 2025. 2,6 milliarder kroner er lagt inn til programmet, som er kalt Fuel Choices Initiative, de neste ti årene. De neste fem årene vil man først og fremst satse på CNG (compressed natural gas, sammenpresset naturgass) og metanol basert på naturgass. Israel har gjort store naturgass-funn, og har nå selv råstoff-grunnlaget for disse prosessene. For en omfattende bruk av batterier og biobrensel trengs det ennå tekniske forbedringer, skriver miff.no. Meningen er å opprette den første CNG-stasjonen i løpet av 10 måneder, og deretter ca. 40 de neste fem årene. Det er først og fremst tunge kjøretøyer. Det er beregnet at CNG vil koste ca. halvparten av diesel eller bensin. Men kjørebøyene må bygges om. En enkelt trailer koster over 120.000 kroner å bygge om. I Kina er det i følge Ynet News, som refererer Reuters, allerede en omfattende bruk av bensin med 15 % iblandet metanol, såkalt M15. Noen biler bruker det i Israel også. Det blir også eksperimentert med 70 % metanol. Det blir arbeidet med et anlegg som skal kunne produsere en million tonn metanol i året. Det israelske programmet arbeider med på en lønnsom måte å omgjøre CO2 til syntesegass (syngas), som igjen blant annet kan brukes til å framstille metanol. Denne kjemiske reaksjonen foregår i et anlegg med store speil som konsentrerer sollyset slik at temperaturen blir ca. 1.000 grader. Det er planer om bygge slike anlegg ved siden av fabrikker eller kraftverk som produserer mye CO2 og gjøre denne drivhusgassen om til brensel. Man tror at om 4-5 år vil dette kunne bli lønnsomt.качественная кухнякухня под заказ

BensinIsrael er blitt en olje- og gassnasjon, men er fortsatt like opptatt av alternative og miljøvennlige energikilder som tidligere, fremgår det av en artikkel i Ynet News, referert av miff.no. Israel håper å kunne redusere bruken av oljebasert drivstoff til transport med 60 prosent innen 2025. 2,6 milliarder kroner er lagt inn til programmet, som er kalt Fuel Choices Initiative, de neste ti årene. De neste fem årene vil man først og fremst satse på CNG (compressed natural gas, sammenpresset naturgass) og metanol basert på naturgass.

Israel har gjort store naturgass-funn, og har nå selv råstoff-grunnlaget for disse prosessene. For en omfattende bruk av batterier og biobrensel trengs det ennå tekniske forbedringer, skriver miff.no.

Meningen er å opprette den første CNG-stasjonen i løpet av 10 måneder, og deretter ca. 40 de neste fem årene. Det er først og fremst tunge kjøretøyer. Det er beregnet at CNG vil koste ca. halvparten av diesel eller bensin. Men kjørebøyene må bygges om. En enkelt trailer koster over 120.000 kroner å bygge om.

I Kina er det i følge Ynet News, som refererer Reuters, allerede en omfattende bruk av bensin med 15 % iblandet metanol, såkalt M15. Noen biler bruker det i Israel også. Det blir også eksperimentert med 70 % metanol. Det blir arbeidet med et anlegg som skal kunne produsere en million tonn metanol i året.

Det israelske programmet arbeider med på en lønnsom måte å omgjøre CO2 til syntesegass (syngas), som igjen blant annet kan brukes til å framstille metanol. Denne kjemiske reaksjonen foregår i et anlegg med store speil som konsentrerer sollyset slik at temperaturen blir ca. 1.000 grader. Det er planer om bygge slike anlegg ved siden av fabrikker eller kraftverk som produserer mye CO2 og gjøre denne drivhusgassen om til brensel. Man tror at om 4-5 år vil dette kunne bli lønnsomt.