Et utvalg i den israelske regjeringen har godkjent et lovforslag som vil forby all handel med gåselever (foie gras), skriver den danske dyrevernorganisasjonen ANIMA. Foie gras anses i mange land som en delikatesse, men stammer fra ender og gjess som er blitt tvangsforet med enorme mengder mat for å få leveren til å vokse. Tvangsforening av ender og gjess har vært forbudt i Israel i mange år, etter at landets høyesterett mente at det grenset til dyremishandling, men det har vært lovlig å importere og videreselge gåselever fra fugler som er tvangsforet i andre land. Nå kan det bli forbudt. Lovforslaget er utarbeidet av to dyrevernorganisasjoner, men ble presentert av Dov Lipman, som sitter i Knesset. Lipman mener selv at Israel bør være det første landet til å forby handel med gåselever fra fugler som er tvangsforet. Han viste frem bildedokumentasjon for sine kollegaer i den israelske nasjonalforsamlingen, og de andre Knesset-medlemmene var rystet over de brutale forholdene som ble avdekket, skriver den danske dyrevernorganisasjonen. Han klarte deretter å samle tilstrekkelig mange underskrifter til å fremme forslaget om forbud. Det var to dyrevernorganisasjoner som først fremla materialet for Lipman. Etter presentasjonen tok det han ikke lang tid å treffe en beslutning, skriver ANIMA. "Første gangen jeg så bilder av foie gras-produksjonen visste jeg allerede etter de første fem sekundene at det var nødvendig med et lovforslag," sier han. For å bli vedtatt må lovforslaget godkjennes etter en avstemning i et samlet Knesset. Men flere israelske dyrevernorganisasjoner er optimistiske, ettersom Lipmans forslag har skapt mye blest om temaet, skriver den danske organisasjonen. Den danske dyrevernorganisasjonen skriver også at Israel fra og med januar i år har iverksatt et tidligere vedtatt forbud mot salg av kosmetikk, toalettartikler og rengjøringsmidler som er testet på dyr. Loven ble vedtatt av Knesset i 2010, og er en utvidelse av et forbud fra 2007 mot bruk av dyreforsøk i den israelske kosmetikkindustrien. Den israelske loven tillater  fortsatt dyreforsøk ved produksjon av medisiner.www.mebel-stars.kiev.ua/www.okna-terminus.com

gjessEt utvalg i den israelske regjeringen har godkjent et lovforslag som vil forby all handel med gåselever (foie gras), skriver den danske dyrevernorganisasjonen ANIMA. Foie gras anses i mange land som en delikatesse, men stammer fra ender og gjess som er blitt tvangsforet med enorme mengder mat for å få leveren til å vokse. Tvangsforening av ender og gjess har vært forbudt i Israel i mange år, etter at landets høyesterett mente at det grenset til dyremishandling, men det har vært lovlig å importere og videreselge gåselever fra fugler som er tvangsforet i andre land. Nå kan det bli forbudt.

Lovforslaget er utarbeidet av to dyrevernorganisasjoner, men ble presentert av Dov Lipman, som sitter i Knesset. Lipman mener selv at Israel bør være det første landet til å forby handel med gåselever fra fugler som er tvangsforet. Han viste frem bildedokumentasjon for sine kollegaer i den israelske nasjonalforsamlingen, og de andre Knesset-medlemmene var rystet over de brutale forholdene som ble avdekket, skriver den danske dyrevernorganisasjonen. Han klarte deretter å samle tilstrekkelig mange underskrifter til å fremme forslaget om forbud.

Det var to dyrevernorganisasjoner som først fremla materialet for Lipman. Etter presentasjonen tok det han ikke lang tid å treffe en beslutning, skriver ANIMA. “Første gangen jeg så bilder av foie gras-produksjonen visste jeg allerede etter de første fem sekundene at det var nødvendig med et lovforslag,” sier han.

For å bli vedtatt må lovforslaget godkjennes etter en avstemning i et samlet Knesset. Men flere israelske dyrevernorganisasjoner er optimistiske, ettersom Lipmans forslag har skapt mye blest om temaet, skriver den danske organisasjonen.

Den danske dyrevernorganisasjonen skriver også at Israel fra og med januar i år har iverksatt et tidligere vedtatt forbud mot salg av kosmetikk, toalettartikler og rengjøringsmidler som er testet på dyr. Loven ble vedtatt av Knesset i 2010, og er en utvidelse av et forbud fra 2007 mot bruk av dyreforsøk i den israelske kosmetikkindustrien. Den israelske loven tillater  fortsatt dyreforsøk ved produksjon av medisiner.