Foreløpige eksporttall analysert av Israel Export and International Cooperation Institute viser at Israels eksporttall i 2013 var omtrent de samme som året før. Eksport av varer og tjenester, med unntak av start-ups, utgjorde 92.5 milliarder dollar i 2013. Det samme som i 2012. Diamanteksporten utgjorde 9 milliarder dollar i 2013, 8 % mer enn i 2012, skriver den israelske finansavisen Globes. Nå ønsker eksportnæringen seg sterkt en svekket shekel-verdi, for å kunne konkurrere bedre i de voksende markedene i USA og Europa i 2014. Også det israelske handelskammerets formann, Uriel Lynn (bilde), påpeker problemene for eksportindustrien i et brev til de to ansvarlige statsrådene. Eksklusiv salg av start-ups utgjorde eksport av tjenester 31 milliarder dollar i 2013 , 4 % mer enn i 2012. Eksport av tjenester, inkludert salg av start-ups utgjorde 33,5 milliarder kroner i 2013, 8 % mer enn i 2012. Eksportinstituttets formann, Ramzi Gabai, sier at de foreløpige tallene for 2013 gjenspeiler vanskelighetene eksportører møter i utenlandske markeder som følge av styrkingen av shekel i løpet av året . Han håper at beslutningstakerne i Finansdepartementet og Bank of Israel vil gjøre sitt ytterste for å stanse den stadige styrkingen av shekel mot de fleste andre valutaene. Gabai sier han frykter for at den sterke shekelen vil utviske fordelene ved at man neste år sannsynligvis vil få en økonomisk vekst i USA og Europa, som står for 60 prosent av Israels eksport. Også det israelske handelskammerets president påpeker behovet for å svekke den israelske valutaen. Handelskammerets leder, Uriel Lynn (bilde), har skrevet et brev til finansminister Yair Lapid og minister for økonomi Naftali Bennett der han påpeker at en sterk shekel både er en forbannelse og en velsignelse. "Den sterke shekelen har mange fordeler for den israelske økonomien og allmennheten. Vi sparer mye på bekostning av energiimport. Råvarer og mellomprodukter koster mindre nå, og den sterke shekelen øker arbeidernes kjøpekraft uten behov for lønnsjusteringer. Dette gjør det mulig å redusere kostnadene ved import og bidra til å redusere matvareprisene, gitt at de høye barrierene for import av disse varene er senket," skriver han. Samtidig ber Lynn om at regjeringen hjelper eksportører og produsenter til å bedre deres konkurranseevne i utenlandske markeder ved å senke innsatskostnader for næringslivet, for eksempel Arnona (lokal eiendomsskatt), jernbanetransportpriser, og omfattende effektivisering ved havnene.my-mebel.net/homemagazin.com.ua/

Uriel_LynnForeløpige eksporttall analysert av Israel Export and International Cooperation Institute viser at Israels eksporttall i 2013 var omtrent de samme som året før. Eksport av varer og tjenester, med unntak av start-ups, utgjorde 92.5 milliarder dollar i 2013. Det samme som i 2012. Diamanteksporten utgjorde 9 milliarder dollar i 2013, 8 % mer enn i 2012, skriver den israelske finansavisen Globes. Nå ønsker eksportnæringen seg sterkt en svekket shekel-verdi, for å kunne konkurrere bedre i de voksende markedene i USA og Europa i 2014.

Også det israelske handelskammerets formann, Uriel Lynn (bilde), påpeker problemene for eksportindustrien i et brev til de to ansvarlige statsrådene.

Eksklusiv salg av start-ups utgjorde eksport av tjenester 31 milliarder dollar i 2013 , 4 % mer enn i 2012. Eksport av tjenester, inkludert salg av start-ups utgjorde 33,5 milliarder kroner i 2013, 8 % mer enn i 2012.

Eksportinstituttets formann, Ramzi Gabai, sier at de foreløpige tallene for 2013 gjenspeiler vanskelighetene eksportører møter i utenlandske markeder som følge av styrkingen av shekel i løpet av året . Han håper at beslutningstakerne i Finansdepartementet og Bank of Israel vil gjøre sitt ytterste for å stanse den stadige styrkingen av shekel mot de fleste andre valutaene.

Gabai sier han frykter for at den sterke shekelen vil utviske fordelene ved at man neste år sannsynligvis vil få en økonomisk vekst i USA og Europa, som står for 60 prosent av Israels eksport.

Også det israelske handelskammerets president påpeker behovet for å svekke den israelske valutaen. Handelskammerets leder, Uriel Lynn (bilde), har skrevet et brev til finansminister Yair Lapid og minister for økonomi Naftali Bennett der han påpeker at en sterk shekel både er en forbannelse og en velsignelse.

“Den sterke shekelen har mange fordeler for den israelske økonomien og allmennheten. Vi sparer mye på bekostning av energiimport. Råvarer og mellomprodukter koster mindre nå, og den sterke shekelen øker arbeidernes kjøpekraft uten behov for lønnsjusteringer. Dette gjør det mulig å redusere kostnadene ved import og bidra til å redusere matvareprisene, gitt at de høye barrierene for import av disse varene er senket,” skriver han.

Samtidig ber Lynn om at regjeringen hjelper eksportører og produsenter til å bedre deres konkurranseevne i utenlandske markeder ved å senke innsatskostnader for næringslivet, for eksempel Arnona (lokal eiendomsskatt), jernbanetransportpriser, og omfattende effektivisering ved havnene.