Arbeidsledigheten i Israel nådde rekordlave 5,5 prosent i november, ifølge Statistisk Sentralbyrås rapport publisert på tirsdag. Det er i dag 204 000 arbeidsløse israelere, ned med 11.000 på en enkelt måned. Arbeidsledigheten har falt med 1,4 prosent fra 6,9% midtveis i fjor. Boligprisene i Israel steg med 9,4% det siste året, noe som utgjør et kumulativt hopp på 77,4% siden 2008. Leieprisene klatret også oppover og økte med et gjennomsnitt på 17% siden januar 2011, viser statistikken fra det israelske statistiske sentralbyrået. Prognosene for 2014 er ikke veldig oppmuntrende. Bank of Israel og Finansdepartementet spår en nominell vekst på bare 3% , og arbeidsledigheten forventes å stige igjen, til 6,9 prosent. Som i mange andre land betyr et årsskifte flere prisøkning på grunn av budsjettendringer i avgiftssystemene. I Israel må folk forvente seg økte utgifter til både offentlig transport og til å kjøre med egne bensindrevne biler. I Israel har man dessuten, i motsetning til i Norge, en egen skatt på lotterigevinster. Den økte kraftig fra 1.januar, spesielt på høye gevinster. På gevinster over 50 000 shekel (14 400 dollar) er den satt opp fra 5 prosent til 30 prosent. Men selvsagt, ikke så mange vinner høye gevinster i lotterier, men mange har eiendommer. De vil merke en økning av eiendomsskatten på 3,4 prosent, og strømprisene forventes også å øke med 5 prosent fra april. Mer positivt for israelske husholdninger er det at prisen på vann blir redusert med 5 prosent, og at en liter melk vil bli 0,13 shekel billigere. Dessuten faller prisen på hvit ost og søt krem med 20 prosent.www.okna-terminus.comhomemagazin.com.ua/

Arbeider_IsraelArbeidsledigheten i Israel nådde rekordlave 5,5 prosent i november, ifølge Statistisk Sentralbyrås rapport publisert på tirsdag. Det er i dag 204 000 arbeidsløse israelere, ned med 11.000 på en enkelt måned. Arbeidsledigheten har falt med 1,4 prosent fra 6,9% midtveis i fjor. Boligprisene i Israel steg med 9,4% det siste året, noe som utgjør et kumulativt hopp på 77,4% siden 2008. Leieprisene klatret også oppover og økte med et gjennomsnitt på 17% siden januar 2011, viser statistikken fra det israelske statistiske sentralbyrået.

Prognosene for 2014 er ikke veldig oppmuntrende. Bank of Israel og Finansdepartementet spår en nominell vekst på bare 3% , og arbeidsledigheten forventes å stige igjen, til 6,9 prosent.

Som i mange andre land betyr et årsskifte flere prisøkning på grunn av budsjettendringer i avgiftssystemene. I Israel må folk forvente seg økte utgifter til både offentlig transport og til å kjøre med egne bensindrevne biler.

I Israel har man dessuten, i motsetning til i Norge, en egen skatt på lotterigevinster. Den økte kraftig fra 1.januar, spesielt på høye gevinster. På gevinster over 50 000 shekel (14 400 dollar) er den satt opp fra 5 prosent til 30 prosent. Men selvsagt, ikke så mange vinner høye gevinster i lotterier, men mange har eiendommer. De vil merke en økning av eiendomsskatten på 3,4 prosent, og strømprisene forventes også å øke med 5 prosent fra april.

Mer positivt for israelske husholdninger er det at prisen på vann blir redusert med 5 prosent, og at en liter melk vil bli 0,13 shekel billigere. Dessuten faller prisen på hvit ost og søt krem med 20 prosent.