Tidligere kjøpte Israel store mengder gass fra Egypt, og fikk store problemer da det muslimske brorskapet overtok makten og saboterte gassleveransene. Bare et par år senere er situasjonen snudd på hodet. Det er funnet store mengder naturgass på den israelske sokkelen i Middelhavet og Egypt har stort behov for å importere naturgass. Dagens store spørsmål, nylig reist av egyptiske regjeringskilder, er i følge den israelske næringslivsavisen Globes om den israelske regjeringen vil forplikte seg til å sikre gassleveranser fra Israel til Egypt. Det foregår for tiden hemmelige forhandlinger om en slik avtale. Etter å ha begått omtrent alle feil det er mulig har Egypt nådd et punkt der landet er desperat etter å importere naturgass, skriver Globes. Gassforbruket i Egypt er økende med en svimlende hastighet på grunn av de subsidierte prisene, mens gassproduksjonen fortsatt er flat. Internasjonale energiselskaper er ikke interessert i å investere i utvikling av nye gassfelt i Egypt fordi regjeringen vil betale dem et for lite beløp, som  ikke dekker deres lete-og utbyggingskostnader for feltene. Den egyptiske regjeringen har allerede en stor gjeld til selskapene, og den egyptiske energiministeren har kun lovet å betale 25 % av denne gjelden. Mengden av gass som produseres av Egypt er fremdeles større enn forbruket, men gapet tettes hurtig, og det er mindre og mindre gass for eksport, skriver Globes. Det fascinerende spørsmålet er derfor om Israel i fremtiden vil dekke opp Egypts gassbehov, mener finansavisen, som viser til at egyptiske regjeringskilder taler varmt om salg av israelsk gass til Egypts flytende naturgass (LNG) installasjoner. I så fall må Israel gjengjeld ondt med godt, og vise en helt annen seriøsitet og velvilje enn det nabolandet har gjort i den perioden Israel var avhengig av naturgassavtalen med Egypt for å dekke behovet for sine forbrukere. I 2005 undertegnet den egyptiske regjeringen en avtale med den israelske regjeringen som bandt Egypt til å sikre Israel flytende gass "til alle tider og i alle situasjoner." For to år siden, da det muslimske brorskapet styrte landet, gjorde den egyptiske regjeringen narr av avtalen og sine forpliktelser, ignorerte avtalen og tillot egyptiske selskaper å avbryte gassavtalen med Israel Electric Corporation. Som et resultat led den israelske økonomien store økonomiske skader, skriver Globes. Den direkte skaden alene ble anslått til 20 milliarder shekel. Store deler av regningen måtte de israelske strømforbrukerne ta i form av strømregninger som økte med 25 prosent og mer, fordi Israel Electric Corporation måtte finansiere kjøp av dyrere drivstoff til å produsere elektrisitet i stedet for den manglende egyptiske gassen. Nå er maktforholdene i ferd med å endres. Mulighetene er i ferd med å åpnes for å eksportere Israels Leviathan gass via de egyptiske LNG-anleggene. Det mener Globes kan være en drømmeavtale. Eierne av installasjonene i Middelhavet ønsker å bygge en rørledning til det israelske feltet på deres bekostning. Leviathan partnere som frykter å investere store summer i å bygge på land eller i å bygge flytende installasjoner kan selge sin gass for $ 6 per termisk enhet med nesten ingen investering. Den egyptiske regjeringen kan vesentlig forbedre sin attraktivitet for utenlandske investorer, og den israelske regjeringen vil nyte tidligere inntekter fra overskuddet på skatter. Alle sidene vil tjene på en israelsk eksportgassavtale via Egypt, mener Globes. Men selv om den økonomiske logikken taler for en avtale, gjenstår en del politiske problemer. De egyptiske myndighetene frykter reaksjoner fra mobben og Det muslimske brorskapet til en gasskjøpsavtale fra Israel. Opplysninger om forhandlingene om en gassavtale lekket ut til offentlighetene for et par måneder siden, og skapte store problemer for den egyptiske energiministeren som måtte bortforklare forhandlingene overfor den egyptiske opinionen. Men forhandlingene for å formulere en avtale ble ikke stoppet og israelske politikere har klart å holde munnen lukket, skriver Gobles. I løpet av de neste seks månedene vil Egypt velge et nytt parlamentet og utnevne en ny president og regjering. Kilder som er involvert i samtalene med Israel om levering av israelsk gass, sier avtalen kan modnes mot midten av 2014, under forutsetning av at Egypt vil bli mer politisk stabilt da.kreminlb.com.ua/homemagazin.com.ua

olje-150x150Tidligere kjøpte Israel store mengder gass fra Egypt, og fikk store problemer da det muslimske brorskapet overtok makten og saboterte gassleveransene. Bare et par år senere er situasjonen snudd på hodet. Det er funnet store mengder naturgass på den israelske sokkelen i Middelhavet og Egypt har stort behov for å importere naturgass. Dagens store spørsmål, nylig reist av egyptiske regjeringskilder, er i følge den israelske næringslivsavisen Globes om den israelske regjeringen vil forplikte seg til å sikre gassleveranser fra Israel til Egypt. Det foregår for tiden hemmelige forhandlinger om en slik avtale.

Etter å ha begått omtrent alle feil det er mulig har Egypt nådd et punkt der landet er desperat etter å importere naturgass, skriver Globes. Gassforbruket i Egypt er økende med en svimlende hastighet på grunn av de subsidierte prisene, mens gassproduksjonen fortsatt er flat. Internasjonale energiselskaper er ikke interessert i å investere i utvikling av nye gassfelt i Egypt fordi regjeringen vil betale dem et for lite beløp, som  ikke dekker deres lete-og utbyggingskostnader for feltene. Den egyptiske regjeringen har allerede en stor gjeld til selskapene, og den egyptiske energiministeren har kun lovet å betale 25 % av denne gjelden.

Mengden av gass som produseres av Egypt er fremdeles større enn forbruket, men gapet tettes hurtig, og det er mindre og mindre gass for eksport, skriver Globes.

Det fascinerende spørsmålet er derfor om Israel i fremtiden vil dekke opp Egypts gassbehov, mener finansavisen, som viser til at egyptiske regjeringskilder taler varmt om salg av israelsk gass til Egypts flytende naturgass (LNG) installasjoner. I så fall må Israel gjengjeld ondt med godt, og vise en helt annen seriøsitet og velvilje enn det nabolandet har gjort i den perioden Israel var avhengig av naturgassavtalen med Egypt for å dekke behovet for sine forbrukere.

I 2005 undertegnet den egyptiske regjeringen en avtale med den israelske regjeringen som bandt Egypt til å sikre Israel flytende gass “til alle tider og i alle situasjoner.” For to år siden, da det muslimske brorskapet styrte landet, gjorde den egyptiske regjeringen narr av avtalen og sine forpliktelser, ignorerte avtalen og tillot egyptiske selskaper å avbryte gassavtalen med Israel Electric Corporation.

Som et resultat led den israelske økonomien store økonomiske skader, skriver Globes. Den direkte skaden alene ble anslått til 20 milliarder shekel. Store deler av regningen måtte de israelske strømforbrukerne ta i form av strømregninger som økte med 25 prosent og mer, fordi Israel Electric Corporation måtte finansiere kjøp av dyrere drivstoff til å produsere elektrisitet i stedet for den manglende egyptiske gassen.

Nå er maktforholdene i ferd med å endres. Mulighetene er i ferd med å åpnes for å eksportere Israels Leviathan gass via de egyptiske LNG-anleggene. Det mener Globes kan være en drømmeavtale. Eierne av installasjonene i Middelhavet ønsker å bygge en rørledning til det israelske feltet på deres bekostning. Leviathan partnere som frykter å investere store summer i å bygge på land eller i å bygge flytende installasjoner kan selge sin gass for $ 6 per termisk enhet med nesten ingen investering. Den egyptiske regjeringen kan vesentlig forbedre sin attraktivitet for utenlandske investorer, og den israelske regjeringen vil nyte tidligere inntekter fra overskuddet på skatter. Alle sidene vil tjene på en israelsk eksportgassavtale via Egypt, mener Globes.

Men selv om den økonomiske logikken taler for en avtale, gjenstår en del politiske problemer. De egyptiske myndighetene frykter reaksjoner fra mobben og Det muslimske brorskapet til en gasskjøpsavtale fra Israel. Opplysninger om forhandlingene om en gassavtale lekket ut til offentlighetene for et par måneder siden, og skapte store problemer for den egyptiske energiministeren som måtte bortforklare forhandlingene overfor den egyptiske opinionen. Men forhandlingene for å formulere en avtale ble ikke stoppet og israelske politikere har klart å holde munnen lukket, skriver Gobles.

I løpet av de neste seks månedene vil Egypt velge et nytt parlamentet og utnevne en ny president og regjering. Kilder som er involvert i samtalene med Israel om levering av israelsk gass, sier avtalen kan modnes mot midten av 2014, under forutsetning av at Egypt vil bli mer politisk stabilt da.